Wetenschapswinkel / Science shop This webpage is in Dutch. Facility
This webpage is in Dutch.
Binnen onze samenleving borrelen verrassende kennisvragen op, die om kort en krachtig onderzoek vragen, maar waar het budget soms ontbreekt om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Vragen waarvoor bestaande kennis of de zoekfunctie op google geen oplossing bieden. Toegepast, innovatief, vaak kostbaar, onderzoek is vereist.

Niet alle organisaties hebben geld voor dat soort onderzoek. Onze Wetenschapswinkel voor Geneeskunde en Volksgezondheid verbindt degenen met vragen met degenen die de vaardigheden hebben om ze te onderzoeken. Samen met Groningse studenten voert de Wetenschapswinkel het onderzoek gratis uit. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Read about us in English

Woman binoculars
Relevance

Maatschappelijke vraagstukken, academische antwoorden

Al ons onderzoek komt de samenleving direct ten goede.

Alle Wetenschapswinkels van de Universiteit Groningen voeren maatschappelijk gericht onderzoek uit die gezamenlijke alle faculteiten vertegenwoordigen. Hoofdthema’s zijn:

Omdat wij de Wetenschapswinkel voor Geneeskunde en Volksgezondheid zijn, doen we vooral onderzoek naar healthy ageing, wat tevens de focus is van UMCG-onderzoek.

  • Onze vijf andere Wetenschapswinkels dekken bijna elke onderzoeksvraag die iemand kan bedenken:

  • Coördinatoren van de Wetenschapswinkels van verschillende faculteiten verbinden vragen met onderzoek door studenten en bieden hulp waar nodig. Daarnaast monitoren we haalbaarheid, objectiviteit en publiciteit in de projecten. De projecten zijn zowel voor bachelor- als masterstudenten beschikbaar.

    • We beantwoorden maatschappelijke vragen door onderzoek.
    • Wetenschappelijke bevindingen worden geïmplementeerd voor de start van het onderzoek.
    • Onze bevindingen worden geïmplementeerd na ons onderzoek.