Werken met WerkWeb-Autisme

Werken aan implementatie en inbedding van WerkWeb-Autisme. Mensen met autisme ondersteunen bij vinden en behouden van werk. Research
Werken aan implementatie en inbedding van WerkWeb-Autisme. Mensen met autisme ondersteunen bij vinden en behouden van werk.
Veel (jong)volwassenen met autisme hebben moeite met studeren, vinden geen passend werk, hebben helemaal geen werk, of werken in een baan onder hun niveau.

WerkWeb-Autisme is een online tool met informatie, tips, een persoonlijk ontwikkelprofiel en werkopdrachten die mensen met autisme ondersteunt bij het vinden en behouden van werk. Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in hoe en wanneer mensen met autisme, naasten, betrokken professionals en werkgevers optimaal gebruiken kunnen maken van WerkWeb-Autisme.

Werken met WerkWeb-Autisme
Relevance

Een online tool om mensen met autisme te ondersteunen bij vinden en behouden van werk

Het hebben van werk heeft een positieve invloed op de mentale gezondheid. Veel (jong)volwassenen met autisme hebben moeite met studeren, vinden geen passend werk, hebben helemaal geen werk of werken in een baan onder hun niveau.

In een eerder samenwerkingsverband met ervaringsdeskundigen, professionals, onderzoekers, zorginstellingen en gemeenten de online tool WerkWeb-Autisme (WW-A) ontwikkeld voor mensen met autisme (vanaf 15 jaar) en hun werkgevers, begeleiders en ouders. De tool draagt bij aan het vinden en behouden van een opleiding of baan die aansluit bij de wensen en kwaliteit van de persoon met autisme. Het doel van dit onderzoek is zicht krijgen op hoe en wanneer mensen met autisme, hun naasten, professionals en werkgevers optimaal gebruik kunnen maken van WW-A.

In dit onderzoek maken we gebruik van kwalitatief onderzoek met een actiegerichte aanpak. We maken daarbij gebruik van verschillende methoden zoals documentenanalyse, focusgroepen, brainstormsessies, Delphi-ronde en workshops. Gelijktijdig gaan we in de praktijk proefondervindelijk aan de slag met de implementatie van WW-A.


Het project resulteert in een roadmap voor implementatie van WW-A. Deze roadmap geeft een overzicht van activiteiten die nodig zijn om succesvolle groei en opschaling van WW-A verder vorm te geven.

WW-A is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)

Timeline

  1. Manna talks about the implementation of WerkWeb-Autism

    Posted

    We interviewed Manna Alma about the implementation of WerkWeb-Autism. The interview appeared in the TGO newsletter earlier.

    Read the entire interview here