Werken met WerkWeb-Autisme

Werken aan implementatie en inbedding van WerkWeb-Autisme. Mensen met autisme ondersteunen bij vinden en behouden van werk. Research
Werken aan implementatie en inbedding van WerkWeb-Autisme. Mensen met autisme ondersteunen bij vinden en behouden van werk.
Veel (jong)volwassenen met autisme hebben moeite met studeren, vinden geen passend werk, hebben helemaal geen werk, of werken in een baan onder hun niveau.

WerkWeb-Autisme is een online tool met informatie, tips, een persoonlijk ontwikkelprofiel en werkopdrachten die mensen met autisme ondersteunt bij het vinden en behouden van werk. Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in hoe en wanneer mensen met autisme, naasten, betrokken professionals en werkgevers optimaal gebruiken kunnen maken van WerkWeb-Autisme.

Werken met WerkWeb-Autisme
Relevance

Een online tool om mensen met autisme te ondersteunen bij vinden en behouden van werk

Het hebben van werk heeft een positieve invloed op de mentale gezondheid. Veel (jong)volwassenen met autisme hebben moeite met studeren, vinden geen passend werk, hebben helemaal geen werk of werken in een baan onder hun niveau.

In een eerder samenwerkingsverband met ervaringsdeskundigen, professionals, onderzoekers, zorginstellingen en gemeenten de online tool WerkWeb-Autisme (WW-A) ontwikkeld voor mensen met autisme (vanaf 15 jaar) en hun werkgevers, begeleiders en ouders. De tool draagt bij aan het vinden en behouden van een opleiding of baan die aansluit bij de wensen en kwaliteit van de persoon met autisme. Het doel van dit onderzoek is zicht krijgen op hoe en wanneer mensen met autisme, hun naasten, professionals en werkgevers optimaal gebruik kunnen maken van WW-A.

In dit onderzoek maken we gebruik van kwalitatief onderzoek met een actiegerichte aanpak. We maken daarbij gebruik van verschillende methoden zoals documentenanalyse, focusgroepen, brainstormsessies, Delphi-ronde en workshops. Gelijktijdig gaan we in de praktijk proefondervindelijk aan de slag met de implementatie van WW-A.


Het project resulteert in een roadmap voor implementatie van WW-A. Deze roadmap geeft een overzicht van activiteiten die nodig zijn om succesvolle groei en opschaling van WW-A verder vorm te geven.

WW-A is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)

Timeline

 1. Presentaties voor UWV

  Posted

  De afgelopen periode heeft Manna meerdere presentaties gegeven over WerkWeb-Autisme bij het UWV. Samen met Henri Mandemaker van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft zij meerdere gesprekken gevoerd met oa arbeidsdeskundigen en het UWV Werkbedrijf. Daarnaast hebben zij tijdens de UWV Academiseringsdag op 30 november in Hilversum een presentatie gegeven voor onder andere verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen over autisme en werk. Op 4 juli zal Manna een presentatie geven tijdens de UWV Kennislunch over autisme en werk. Manna zal de aanwezigen meenemen in de ontwikkeling en implementatie van WerkWeb-Autisme. 

 2. Aan het werk met autisme: onderzoeker Manna Alma werd geïnterviewd door de Leeuwarder Courant

  Posted

  In het kader van de NVA Autismeweek 2024 werd onderzoeker Manna Alma geïnterviewd door de Leeuwarder Courant. 

  Lees het artikel hier

 3. Eindverslag Werken met Werkweb-Autisme

  Posted

  Het eindverslag van het project Werken met WerkWeb-Autisme is goedgekeurd door de begeleidingscommissie en is nu openbaar. In dit rapport wordt een roadmap voor verdere implementatie van WerkWeb-Autisme gepresenteerd. De roadmap bestaat uit verschillende activiteiten gericht op doorontwikkeling en implementatie van WW-A: 1) doorontwikkeling van het Persoonlijk OntwikkelProfiel en toevoegen van e-coaching, 2) het herstructureren van de informatie op WW-A, 3) het toevoegen van ervaringsverhalen, 4) prikkelarme weergave van WW-A, 5) het vergroten van de bekendheid van WW-A bij intermediairs, 6) het vergroten van de vindbaarheid in zoekmachines en 7) het duurzaam bestendigen van WW-A. Samen met de Nederlandse Vereniging Autisme (NVA) gaan we aan de slag met het uitvoeren van de roadmap.

  Lees hier het volledige rapport

 4. Manna talks about the implementation of WerkWeb-Autism

  Posted

  We interviewed Manna Alma about the implementation of WerkWeb-Autism. The interview appeared in the TGO newsletter earlier.

  Read the entire interview here

 5. Nationaal Autisme congres 2022

  Posted

  Voor succesvolle participatie in de samenleving is leren en het vinden en behouden van werk belangrijk. Veel (jong)volwassenen met autisme hebben moeite met studeren, vinden geen passend werk, hebben helemaal geen werk, of werken in een baan onder hun niveau. Het is daarom noodzakelijk meer aandacht te besteden aan arbeidstoeleiding en voorbereiding op het vinden en behouden van betaald werk voor (jong)volwassenen met autisme. WerkWeb-autisme (WW-A; www.werkwebautisme.nl) is een solide, wetenschappelijk onderbouwde en laagdrempelige eHealth methodiek gericht op het ontwikkelen van de arbeidsgereedheid en het bevorderen van succesvolle arbeidsparticipatie van normaal- tot hoogbegaafde
  mensen met autisme vanaf 15 jaar. WW-A bestaat uit drie onderdelen: 1) een gids met informatie over autisme, studie en arbeid; 2) Persoonlijk Ontwikkel Profiel (POP) dat sterke punten en verbeterpunten van mensen met autisme in kaart brengt; 3) WERKboek met een stappenplan voor het vinden van werk. In eerder onderzoek kregen we inzicht in de bruikbaarheid van WW-A en de impact van WW-A op arbeidsgereedheid van gebruikers. Er is echter nog onvoldoende zicht op hoe en wanneer mensen met autisme, hun naasten, professionals en werkgevers optimaal gebruik kunnen maken van WW-A en wat daarvoor nodig is.

  Tijdens het Nationaal Autisme congres vertelden de onderzoekers van het Omgaan met (eigen) autisme project meer tijdens een posterpresentatie.