Re-integratie tweede spoor

Verbetering re-integratie tweede spoor

Re-integratie OP MAAT: wat werkt voor wie? Onderzoek gericht op verbetering van 2e spoor re-integratie in de bouw en ouderenzorg Research
Re-integratie OP MAAT: wat werkt voor wie? Onderzoek gericht op verbetering van 2e spoor re-integratie in de bouw en ouderenzorg
Soms is al in het eerste jaar van het re-integratietraject duidelijk dat er weinig mogelijkheden zijn voor passend werk bij de eigen werkgever (re-integratie 1e spoor). In dat geval is het verstandig om de zieke werknemer al vroegtijdig voor te bereiden op re-integratie bij een andere werkgever (re-integratie 2e spoor). In de praktijk gebeurt dit zelden.

In dit project wordt een innovatieve 2e spoor re-integratie Op Maat aanpak ontwikkeld. Hierbij wordt al in het 1e verzuimjaar gestart met 2e spoor activiteiten met gerichte ondersteuning door werkgever en betrokken professionals. Zo vergroot de kans op een succesvol traject. De aanpak richt zich specifiek op het versterken van de eigen regie van de zieke werknemer en het ondersteunen van de  werkgever. Op die manier kunnen zij beiden in het traject hun verantwoordelijkheid vroegtijdig en beter oppakken. De aanpak wordt toegepast en geëvalueerd in de bouw en ouderenzorg, want daar is het ziekteverzuim hoog en het aanbieden van passend werk lastig.  

Re-integratie tweede spoor
Relevance

Kansen op werkbehoud vergroten

Het (door)ontwikkelen en evalueren van een innovatieve 2e spoor Op Maat aanpak in de bouw en ouderenzorg is urgent. Langdurig verzuim is in beide branches namelijk hoog. Dat komt vooral door de fysiek belastende taken en de oudere leeftijd van werknemers. 

Met een succesvol spoor 2 re-integratietraject kunnen (oudere) werknemers die langdurig verzuimen en die ongeschikt zijn voor hun eigen werk, toch blijven werken. Dit kan bijvoorbeeld met ander passend werk bij de eigen werkgever, of door herplaatsing bij een andere werkgever. Hiermee wordt de kans op instroom in werkloosheids- of arbeidsongeschiktheid verkleind. Dit sluit nauw aan bij maatschappelijke trends in het kader van duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken, en vergroten van inkomenszekerheid. 

Het project Verbetering re-integratie tweede spoor is onderdeel van de units Arbeid & Gezondheid en Toegepast GezondheidsOnderzoek van het UMCG en is in samenwerking met het Erasmus MC. 

Daarnaast is het project een vervolg op de projecten Passend Werk en ERIRE

Timeline

 1. Projectgroep bijeenkomst: 6 februari 2024

  Posted

  Op dinsdag 6 februari vond de derde projectgroep bijeenkomst van het project Verbetering re-integratie tweede spoor plaats. Tijdens deze projectgroep bijeenkomst hebben we vooral gefocust op de vervolgstappen in het project. Zo zijn we in subgroepen uiteen gegaan om te besluiten welke tools per kernelement het belangrijkste zijn. 

  Het komende half jaar gebruiken we om tools door te ontwikkelen en de pilot in te richten. Vanaf medio september zal de pilot van start gaan.

  Interesse om deel te nemen aan de pilot? Mail ons via [email protected].

 2. 30 oktober: de Dag van de Zorg voor Morgen

  Posted

  Deze landelijke dag is door Fundis in het leven geroepen en onderdeel van de ActiZ-campagne 'Praat vandaag over morgen'. Met deze campagne roepen beide partijen iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan over ouder worden. Doel van deze dag: extra aandacht creëren voor de uitdagingen én oplossingen in de (ouderen)zorg. De zorg staat mede door de dubbele vergrijzing, arbeidsmarktproblemen en de huidige zorgstructuur voor grote uitdagingen.

  Binnen de afdeling Gezondheidswetenschappen werken verschillende groepen onderzoekers aan een van de uitdagingen in de (ouderen)zorg, namelijk het hoge ziekteverzuim. Dit doen ze aan de hand van opeenvolgende projecten, re-integratie in de ouderenzorgbranche. 

  In het 'Verbetering re-integratie tweede spoor' project ontwikkelen we een innovatieve 2e spoor re-integratie Op Maat aanpak. Met deze aanpak wordt al in het 1e verzuimjaar gestart met 2e spoor activiteiten met gerichte ondersteuning door werkgevers en betrokken professionals. Hiermee vergroot de kans op een succesvol traject. De aanpak richt zich specifiek op het versterken van de eigen regie van de zieke werknemer en het ondersteunen van de werkgever. Op die manier kunnen zij beiden in het traject hun verantwoordelijkheid vroegtijdig en beter oppakken.

 3. Tweede projectgroep bijeenkomst op dinsdag 26 september

  Posted

  Op dinsdag 26 september was de tweede projectgroep bijeenkomst van het project Verbetering re-integratie tweede spoor. Tijdens de bijeenkomst hebben we kort teruggekeken op de eerste bijeenkomst en hebben we o.a. een overzicht gemaakt van bestaande tools die ingezet worden bij re-integratie. De opbrengst is zeer waardevol, want zo zijn we weer een stapje dichterbij de ontwikkeling van de Op Maat aanpak. 

 4. Gezocht: werknemers en werkgevers in de bouw of de zorg die te maken hebben met tweede spoor re-integratie

  Posted

  De afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen Health Sciences UMCG is op zoek naar deelnemers voor een onderzoek naar tweede spoor re-integratie om ervaringen te delen in een twee uur durende online groepsinterview in juni. Tweede spoor re-integratie betekent dat een zieke werknemer niet meer terug kan naar het eigen werk en er gezocht wordt naar werk buiten de eigen organisatie. Het doel van het onderzoek is om te kijken welke elementen kunnen bijdragen aan succesvolle re-integratie. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld en is niet te herleiden naar individuele situaties. Deelnemers ontvangen een VVV-bon van 20 euro. Ben of ken jij iemand (werkgever of werknemer in de zorg of de bouw) die ervaring heeft met een tweede spoor re-integratieproces, dan komen we graag met je in contact! Mail naar [email protected]

  Dit project is een samenwerking tussen Koninklijke Bouwend Nederland - Regio Oost, ActiZ, Verbanen, Cvites, Focus Nederland, Arbo Unie, HumanTotalCare, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC), UWV, FNV, Patiëntenfederatie Nederland en UMCG, Health Sciences UMCG

 5. Eerste projectgroep bijeenkomst op dinsdag 4 april

  Posted

  Op dinsdag 4 april van 14.00-16.00 uur stond de eerste projectgroep bijeenkomst van het project Verbetering re-integratie tweede spoor gepland in Amersfoort. De bijeenkomst stond in het teken van een kennismaking met elkaar en met participatief actieonderzoek. Ook werden ieders rollen, taken en verantwoordelijkheden besproken. Daarnaast kwamen de manier waarop we in het onderzoek het beste kunnen samenwerken en de vertegenwoordiging van de achterban aan bod. Bij de bijeenkomst sloten verschillende partners van het project aan. 

  Voor de volgende projectgroep bijeenkomst hebben we nog ruimte voor werkgevers en werknemers uit de Bouw en Ouderenzorg. Heeft u interesse? Mail gerust naar [email protected] voor meer informatie.

Contact

UMCG afdeling Gezondheidswetenschappen
T.a.v. Annet Jansen FA12
Postbus 30.001
9700 RB Groningen