CKD@Work
Nierziekte en werk: CKD@Werk Barriers to and facilitators of sustained employment in patients with chronic kidney disease (CKD). This research is in Dutch. Research
Chronische nierschade heeft ingrijpende gevolgen voor het menselijk functioneren en gaat gepaard met lichamelijke en cognitieve klachten en met beperkingen in het dagelijks leven, zoals op het werk.

Deze mixed methods studie geeft inzicht in welke factoren belemmerend en welke juist helpend zijn bij duurzame inzetbaarheid en behoud van werk van nierpatiënten. In samenwerking met nefrologen van diverse ziekenhuizen, transplantatie- en dialysecentra, en met sociale geneeskunde (UMCG, Universiteit Maastricht) en de nierpatiëntenvereniging (NVN) zijn twee kwalitatieve studies uitgevoerd (diepte-interviews met nierpatiënten, focusgroepen met zorgprofessionals) en een vragenlijstonderzoek.

Relevance

Vroegtijdig signaleren

Vroegtijdige signalering van problemen met werk kan uitval uit het arbeidsproces helpen te voorkomen. Op basis van de opgedane kennis in de CKD@Werk studie is arbeidsgerichte medische zorg aan nierpatiënten ontwikkeld (BAAN-project). Door gerichte voorlichting en advisering worden nierpatiënten vroegtijdig in het ziekteproces ondersteund regie te nemen bij duurzaam participeren in werk.