BAAN Encouraging sustainable labor market participation of kidney patients. A participatory action research. This page is in Dutch. Research
Door fysieke klachten en intensieve medische behandeling wordt het vermogen van nierpatiënten om te (blijven) werken ernstig beperkt. Desondanks schiet begeleiding in de arbeidsparticipatie van nierpatiënten vaak tekort. 

Doel van dit project is het Bevorderen van duurzame ArbeidspArticipatie van werkende Nierpatiënten in het UMCG (BAAN).

BAAN logo
Relevance

Duurzame arbeidsparticipatie van werkende nierpatiënten

Deze studie bouwt voort op inzichten uit het onderzoek CKD@werk naar de vraag waarom sommige patiënten, in tegenstelling tot anderen, wel aan het werk kunnen blijven. In dit project richten we ons op het ontwikkelen van preventieve, curatieve en begeleidende zorg in het ziekenhuis (UMCG) om duurzame arbeidsparticipatie van nierpatiënten die werkzaam zijn in het UMCG te stimuleren.

Wij maken gebruik van de Adapted Intervention Mapping (AIM) methode. Dit is participatief actieonderzoek waarbij in co-creatie met alle stakeholders een theoretisch en empirisch onderbouwd BAAN-aanbod wordt ontwikkeld. Volgens de principes van het participatief actieonderzoek worden circa 12 bijeenkomsten georganiseerd met patiënten, hun naasten en curatieve en arbogerelateerde professionals. 

Het project resulteert in een concreet, praktisch en uitvoerbaar BAAN-aanbod dat de arbeidsgerichte medische zorg in het UMCG kan vormgeven. BAAN bevat concrete adviezen en hulpmiddelen waarmee patiënten vroegtijdig in het ziekteproces en op maat kunnen worden ondersteund om regie te nemen bij het duurzaam participeren in werk.

Timeline

  1. Webinar aandacht voor werk in de spreekkamer

    Posted

    Meer en meer hebben zorgverleners oog voor het werk van hun patiënten. Tijdens het webinar van Fit For Work hoor je de ervaringen van diverse zorgverleners hoe zij dit aanpakken, en wat dit de patiënten én de zorgverlener oplevert. Tijdens het webinar gaf Annemieke Visser een presentatie over het bevorderen van arbeidsparticipatie van nierpatiënten.
    Kijk deze presentatie hier terug