Research building banner

BAAN

Encouraging sustainable labor market participation of kidney patients. A participatory action research. Research
Encouraging sustainable labor market participation of kidney patients. A participatory action research.
Door fysieke klachten en een intensieve medische behandeling kan het vermogen van mensen met een nierziekte om te (blijven) werken zoals voorheen worden beperkt. Desondanks schiet begeleiding bij arbeidsparticipatie vanuit het ziekenhuis vaak tekort.

Doel van dit project is het Bevorderen van duurzame ArbeidspArticipatie van werkende Nierpatiënten in het UMCG (BAAN).

Two working men
Relevance

Duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een nierziekte

Deze studie bouwde voort op inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek CKD@werk naar de vraag waarom sommige patiënten, in tegenstelling tot anderen, wel aan het werk kunnen blijven. In dit project richten we ons op het ontwikkelen van preventieve, curatieve en begeleidende zorg in het ziekenhuis (UMCG) om duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een nierziekte te stimuleren.

Wij hebben gebruik gemaakt van de Adapted Intervention Mapping (AIM) methode. Dit is een vorm van actieonderzoek waarbij in co-creatie met alle stakeholders een theoretisch en empirisch onderbouwd BAAN-aanbod wordt ontwikkeld. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met patiënten, hun naasten en curatieve (nefrologen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers) en arbogerelateerde professionals (bedrijfsarts, arbeidsgeneeskundige en verzekeringsarts). 

Het project resulteerde in een concreet, praktisch en uitvoerbaar BAAN-aanbod dat de arbeidsgerichte medische zorg in het UMCG heeft vormgegeven. BAAN bevat concrete adviezen, hulpmiddelen en de mogelijkheid een adviseur arbeid vanuit Beatrixoord te consulteren waardoor patiënten vroegtijdig in het ziekteproces en op maat kunnen worden ondersteund om regie te nemen bij het duurzaam participeren in werk.

Met tijdelijke financiering vanuit zorgverzekeraar Menzis is BAAN verder doorontwikkeld en verspreid naar de afdelingen hematologie en de medische oncologie van het UMCG.

Voor de komende jaren is BAAN geïmplementeerd (en gefinancierd) op de afdeling nefrologie van het UMCG en het Dialyse Centrum Groningen.

Er wordt met financiering vanuit Abbvie en Pfizer gewerkt aan verdere implementatie van BAAN binnen het Comprehensive Cancer Center van het UMCG.

Timeline

 1. UMCG geeft arbeidsparticipatie van nierpatiënten aandacht

  Posted

  Hoe bevorder je duurzame arbeidsparticipatie van nierpatiënten? Het UMCG ontwikkelde hulpmiddelen voor patiënten en zorgverleners. Projectleider Annemieke Visser en patiëntencoördinator Wim Sipma zijn enthousiast over de aanpak die werd ingezet: actieonderzoek.

  Wat leverde de samenwerking concreet op? Lees het artikel hier

 2. Ontwikkeling en implementatie van arbeidsgerichte medische zorg om patiënten met een nierziekte te ondersteunen: een aangepaste versie van Intervention Mapping

  Posted

  Veel mensen met een chronische nierziekte (CKD) hebben problemen om aan het werk te blijven. Patiënten en gezondheidszorgsprofessionals (HCP's) zien het potentiële voordeel van arbeidsgerichte medische zorg, maar deze zorg komt nog niet tot uiting in de huidige praktijk. Daarom ontwikkelen en implementeren we het programma arbeidsgerichte medische zorg ter ondersteuning van duurzame arbeidsparticipatie. 

  Meer lezen over hoe we dat doen? Lees het artikel hier.

 3. Adviseur arbeid in het ziekenhuis voor arbeidsgerichte zorg bij nierziekte

  Posted

  Een bijzonder onderdeel van BAAN is de inzet van de adviseur arbeid. De adviseur arbeid wordt in het ziekenhuis ingezet voor het bieden van arbeidsgerelateerde expertise aan zowel zorgverleners als patiënten en het verlenen van laagcomplexe zorg, bestaande uit een of hooguit twee adviesgesprekken. Hij/zij levert belangrijke persoonsgerichte zorg, ondersteunt de patiënt in hun inzetbaarheid voor werk met als doel de kans op structurele en duurzame participatie in arbeid vergroten en behoud voor de arbeidsmarkt. Het betreft hier maatwerk, gericht op de hulpvraag, het vergroten van de eigen regie en zelfmanagement.

  Meer lezen? Lees hier hoe de adviseur arbeid ingezet wordt binnen het BAAN project

 4. Meer betekenen voor arbeidsparticipatie nierpatiënten

  Posted

  Annemieke Visser is onlangs geïnterviewd door een journalist van Medisch Contact naar aanleiding van het gepubliceerde artikel over arbeidsparticipatie na transplantatie. Het interview is uitgegeven in Topic, een magazine dat wordt uitgegeven bij Medisch Contact, en geeft vaak een verdieping op wetenschappelijk gepubliceerde artikelen. 

 5. Blijven werken met een nierziekte

  Posted

  Het UMCG Impact Team heeft in het kader van preventie aandacht besteed aan arbeidsgerichte zorg (het project BAAN). Een van de projectleiders, Wim Sipma, ervaringsdeskundige en de adviseur arbeid, die vanuit Beatrixoord Arbeid wordt ingezet vertellen, over BAAN en de impact hiervan in de zorg voor patiënten.

  Lees het artikel Blijven werken met een nierziekte

 6. Aandacht voor arbeidsgerichte zorg in het ziekenhuis

  Posted

  Het hebben (en houden) van werk is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met een nierziekte. Hoe kunnen zorgverleners in het ziekenhuis een rol spelen bij vragen van patiënten rondom werk? In deze blog vertelt Annemieke Visser hoe wij dit aanpakken met BAAN.

  Lees de blog "Aandacht voor arbeidsgerichte zorg in het ziekenhuis"

 7. Baanbehoud aandachtspunt zorgverleners chronische nierpatiënten

  Posted

  Mensen met een nierziekte hebben vaak moeite om hun baan bij te houden; sommigen verliezen zelfs hun baan. Dit heeft grote financiële en maatschappelijke gevolgen voor hen. Werkbehoud wordt echter bijna niet besproken met de specialist. Het doel van BAAN is om daar verandering in te brengen door werkgerichte medische zorg aan te bieden. Onlangs verscheen een artikel hierover in Medisch Contact.

  Lees het  artikel "Patiënt zelf aan zet om perspectief op werk levend te houden" - Medisch Contact

 8. Webinar aandacht voor werk in de spreekkamer

  Posted

  Meer en meer hebben zorgverleners oog voor het werk van hun patiënten. Tijdens het webinar van Fit For Work hoor je de ervaringen van diverse zorgverleners hoe zij dit aanpakken, en wat dit de patiënten én de zorgverlener oplevert. Tijdens het webinar gaf Annemieke Visser een presentatie over het bevorderen van arbeidsparticipatie van nierpatiënten.

  Bekijk de presentatie webinar "Aandacht voor werk in de spreekkamer"

Dit project is onderdeel van

Faciliteit Applied Health Research (TGO)

Contact

Annemieke Visser Head of unit AHR, Senior researcher

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project BAAN
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Visiting address
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project BAAN
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, ​​​​Oostersingel