BAAN

Encouraging sustainable labor market participation of kidney patients. A participatory action research. Research
Encouraging sustainable labor market participation of kidney patients. A participatory action research.
Door fysieke klachten en intensieve medische behandeling wordt het vermogen van nierpatiënten om te (blijven) werken ernstig beperkt. Desondanks schiet begeleiding in de arbeidsparticipatie van nierpatiënten vaak tekort. 

Because all our research is done in the Netherlands, this page is in Dutch.

Doel van dit project is het Bevorderen van duurzame ArbeidspArticipatie van werkende Nierpatiënten in het UMCG (BAAN).

People working
Relevance

Duurzame arbeidsparticipatie van werkende nierpatiënten

Deze studie bouwt voort op inzichten uit het onderzoek [email protected] naar de vraag waarom sommige patiënten, in tegenstelling tot anderen, wel aan het werk kunnen blijven. In dit project richten we ons op het ontwikkelen van preventieve, curatieve en begeleidende zorg in het ziekenhuis (UMCG) om duurzame arbeidsparticipatie van nierpatiënten die werkzaam zijn in het UMCG te stimuleren.

Wij maken gebruik van de Adapted Intervention Mapping (AIM) methode. Dit is participatief actieonderzoek waarbij in co-creatie met alle stakeholders een theoretisch en empirisch onderbouwd BAAN-aanbod wordt ontwikkeld. Volgens de principes van het participatief actieonderzoek worden circa 12 bijeenkomsten georganiseerd met patiënten, hun naasten en curatieve en arbogerelateerde professionals. 

Het project resulteert in een concreet, praktisch en uitvoerbaar BAAN-aanbod dat de arbeidsgerichte medische zorg in het UMCG kan vormgeven. BAAN bevat concrete adviezen en hulpmiddelen waarmee patiënten vroegtijdig in het ziekteproces en op maat kunnen worden ondersteund om regie te nemen bij het duurzaam participeren in werk.

BAAN is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)

Timeline

 1. Meer betekenen voor arbeidsparticipatie nierpatiënten

  Posted

  Annemieke Visser is onlangs geïnterviewd door een journalist van Medisch Contact naar aanleiding van het gepubliceerde artikel over arbeidsparticipatie na transplantatie. Het interview is uitgegeven in Topic, een magazine dat wordt uitgegeven bij Medisch Contact, en geeft vaak een verdieping op wetenschappelijk gepubliceerde artikelen. 

 2. Blijven werken met een nierziekte

  Posted

  Het UMCG Impact Team heeft in het kader van preventie aandacht besteed aan arbeidsgerichte zorg (het project BAAN). Een van de projectleiders, Wim Sipma, ervaringsdeskundige en de adviseur arbeid, die vanuit Beatrixoord Arbeid wordt ingezet vertellen, over BAAN en de impact hiervan in de zorg voor patiënten.

  Lees het artikel Blijven werken met een nierziekte

 3. Aandacht voor arbeidsgerichte zorg in het ziekenhuis

  Posted

  Het hebben (en houden) van werk is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met een nierziekte. Hoe kunnen zorgverleners in het ziekenhuis een rol spelen bij vragen van patiënten rondom werk? In deze blog vertelt Annemieke Visser hoe wij dit aanpakken met BAAN.

  Lees de blog "Aandacht voor arbeidsgerichte zorg in het ziekenhuis"

 4. Baanbehoud aandachtspunt zorgverleners chronische nierpatiënten

  Posted

  Mensen met een nierziekte hebben vaak moeite om hun baan bij te houden; sommigen verliezen zelfs hun baan. Dit heeft grote financiële en maatschappelijke gevolgen voor hen. Werkbehoud wordt echter bijna niet besproken met de specialist. Het doel van BAAN is om daar verandering in te brengen door werkgerichte medische zorg aan te bieden. Onlangs verscheen een artikel hierover in Medisch Contact.

  Lees het  artikel "Patiënt zelf aan zet om perspectief op werk levend te houden" - Medisch Contact

 5. Webinar aandacht voor werk in de spreekkamer

  Posted

  Meer en meer hebben zorgverleners oog voor het werk van hun patiënten. Tijdens het webinar van Fit For Work hoor je de ervaringen van diverse zorgverleners hoe zij dit aanpakken, en wat dit de patiënten én de zorgverlener oplevert. Tijdens het webinar gaf Annemieke Visser een presentatie over het bevorderen van arbeidsparticipatie van nierpatiënten.

  Bekijk de presentatie webinar "Aandacht voor werk in de spreekkamer"

Contact

Annemieke Visser
Annemieke Visser Senior researcher

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project BAAN
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Visiting address
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project BAAN
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, ​​​​Oostersingel