Happy people

Procesmonitor Kans voor de Veenkoloniën (KvK)

Improving the health and living situation of residents of the Veenkoloniën. Research
Improving the health and living situation of residents of the Veenkoloniën.
Het Kans voor de Veenkoloniën programma biedt de regio een bijzondere kans om in acht jaar tijd de leefsituatie en de ervaren (positieve) gezondheid te verbeteren van iedereen die woont, werkt en leeft in de regio. Vooral mensen in achterstandsposities.

Bewoners, gemeenten en organisaties in de regio werken samen in dit project.

Relevance

Procesmonitoring van het programma

Door middel van een actiebegeleidende methodiek zorgt TGO voor een continue procesmonitoring van het programma, door het zowel te ‘voeden’ als te ‘evalueren’.

In het eerste jaar van het project zijn verschillende interviews gehouden en zijn er dialoogsessies en spiegelbijeenkomsten geweest, waarin de kern van het programma is verhelderd en vastgelegd: de programmatheorie. Tussentijdse producten en bevindingen worden regelmatig teruggekoppeld aan de relevante betrokkenen. Dit geeft aanleiding tot reflectie, discussie en actie en – indien het nodig en gewenst is – het bijsturen van het proces.

Het proces wordt vastgelegd en beschreven, met als doel het overdraagbaar te maken naar andere regio’s en programma’s.

Timeline

 1. Op Eigen Kracht Vooruit! – Conferentie Kans voor de Veenkoloniën

  Posted

  Op 28 maart 2024 vond de afsluitende conferentie van het programma Kans voor de Veenkoloniën plaats. Tijdens deze conferentie werd terug geblikt op negen jaar Kans voor de Veenkoloniën. Er waren interessante dialogen en verhalen uit de praktijk. Het programma werd gevuld met betrokken inwoners, professionals en beleidsmakers. De beweging die Kans voor de Veenkoloniën teweeg heeft gebracht gaat door, en wij blijven de leef- en systeemwereld verbinden. Hoe? Dat is hier te beluisteren. Op eigen kracht vooruit!

 2. Geboeid door de systeemwereld

  Posted

  Op 18 september 2023 organiseerde programma Hi!Noord het Tweede Gezondheidsfestival met als thema 'Rebelleren kun je leren'. Tijdens het Gezondheidsfestival organiseerde Stichting Kracht van de Veenkoloniën een workshop over de impact die initiatieven vanuit inwoners kunnen hebben. En ook over wat intiatieven nu zo succesvol maakt en belemmert. 

  Klik hier om de workshop terug te kijken

 3. Anders denken over en werken aan gezondheid in de Veenkoloniën

  Posted

  Het verbeteren van de gezondheid van bewoners in de Veenkoloniën vraagt een andere manier van denken over en werken aan gezondheid. Bewoners in deze regio hebben meer gezondheidsproblemen en maken meer gebruik van de zorg dan de gemiddelde Nederlander. Alle goede bedoelingen ten spijt, heeft de aandacht voor gezondheid in de afgelopen jaren teleurstellend weinig opgeleverd. Er wordt nog te vaak ‘voor’ in plaats van ‘met’ bewoners nagedacht.

  Het programma Kans voor de Veenkoloniën heeft als doel om het anders te doen. In acht jaar wordt geprobeerd de leefsituatie en de gezondheid van bewoners in deze regio te verbeteren. Het betreft een complex vraagstuk, waar geen eenduidig antwoord of eenvoudige oplossing voor is. Een reflexieve monitoring faciliteert het samen werken en leren door bewoners, beleidsmedewerkers, professionals, bestuurders en onderzoekers.

  In dit artikel besteden we aandacht aan de kloof tussen de leef- en systeemwerelden, die door alle betrokkenen in de monitoring is geagendeerd. Samen met betrokkenen zijn drie denkrichtingen geformuleerd waarmee de leef- en systeemwerelden beter met elkaar kunnen worden verbonden. Allereerst is het van belang om samen een passende visie op gezondheid te ontwikkelen die aansluit bij wat voor bewoners belangrijk en haalbaar is. Ten tweede is het van belang om bewoners meer zeggenschap te geven, op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoeringsniveau. Tot slot is het van belang lokaal te experimenteren met manieren waarop een balans kan worden gevonden tussen de systeem- en leefwerelden en daar ook geleerde lessen uit te trekken voor het werken aan gezondheid in andere delen van Nederland. Binnen Kans voor de Veenkoloniën wordt op alle drie de denkrichtingen ingezet en wordt gewerkt aan een toekomstbestendige doorontwikkeling hiervan.

  Lees het hele artikel

 4. Elke regio telt!

  Posted

  Het gaat pas echt goed met Nederland, als het overal in Nederland goed gaat. Elke regio is uniek en kent haar eigen kansen en uitdagingen. Het Rijk moet daarom investeren in achtergestelde regio's zoals de Veenkoloniën. Dat stellen drie adviesraden maandag in het rapport 'Elke regio Telt!' aan Den Haag. Ze noemen de toenemende verschillen tussen regio's in het land 'schrikbarend'. 

  Meer lezen? Lees hier meer over het adviesrapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Raad voor het Openbaar Bestuur of bekijk hier een animatie.

 5. Inspiratiesessie ‘Het beste van twee werelden’

  Posted

  Wat kunnen de leef- en systeemwereld van elkaar leren? Dat stond centraal tijdens de inspiratiesessie ‘Het beste van twee werelden’ op 20 februari in Veendam. De formele en informele wereld met elkaar verbinden is heel belangrijk binnen Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën. Tijdens deze inspiratiesessie kwamen verschillende invalshoeken aan bod.

  Lees hier een terugblik van de inspiratiesessie

Dit project is onderdeel van

Contact

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Procesmonitor Kans voor de Veenkoloniën
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Visiting address
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Procesmonitor Kans voor de Veenkoloniën
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, ​​​​Oostersingel