COVID BIJ1 studie

Begeleiden en evalueren van regionale herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19. Research
Begeleiden en evalueren van regionale herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19.
Een op de acht mensen ervaart aanhoudende klachten na COVID-19. Waar iemand woont, bepaalt welke zorg iemand krijgt. Met de geleerde lessen uit dit project, hopen we zorgverleners en patiënten in Nederland te helpen de zorg zo goed mogelijk in te richten.

Een goede organisatie van zorg is een belangrijke voorwaarde voor zorg die aansluit op de behoeften van mensen met aanhoudende klachten na COVID-19. 

In deze studie volgen en evalueren we 3 tot 5 projecten die regionale zorg willen verbeteren, waaronder de NIMSPAKC-studie. Wij willen samen met deze projecten leren door het delen van kennis en ervaringen en de bevindingen samen te voegen. Deze bevindingen delen we met zorgverleners, beleidsmakers en patiënten in Nederland.

Relevance

Landelijke kennis over de organisatie van herstel- en nazorg bij post-COVID

De behandeling van mensen met aanhoudende klachten na COVID-19 vindt in Nederland primair plaats in de eerste lijn en richt zich momenteel primair op (para)medische zorg. Echter, tot op heden berust geen enkele interventie of combinatie van herstel- en nazorgbehandelingen op sterk wetenschappelijk effectiviteitonderzoek. Idealiter is deze zorg multidisciplinair ingericht, met een duidelijke coördinator, waar nodig afgestemd met de tweede lijn en als dat niet lukt, in de derdelijns revalidatiezorg.

Uit verschillende lopende onderzoeken in Nederland blijkt echter dan de inrichting van de zorg gefragmenteerd en voor zowel patiënten als zorgprofessionals onoverzichtelijk is. Bovendien lijkt de impact ervan op het herstel beperkt en valt er nog veel te leren om de zorg samen met de patiënt vorm te geven en daarin maatwerk te leveren. Voorlopige resultaten laten zien dat er ruimte is voor verbetering van de huidige inhoud en organisatie van herstel- en nazorg voor mensen met post-COVID. 

Ondanks dat er wel richtlijnen zijn ontwikkeld voor multidisciplinaire samenwerking in de zorg voor deze mensen vanuit verschillende beroepsgroepen, blijkt in de dagelijkse praktijk dat deze kennis de praktijk onvoldoende bereikt. Bovendien zijn er zoveel lopende onderzoeken bij verschillende onderzoeksinstituten in Nederland, die allemaal raken aan verbetering van de organisatie van herstel- en nazorg voor mensen met post-COVID, dat het voor de betrokken onderzoekers vrijwel onmogelijk is om daarin optimaal samen te werken.

Dit project biedt daarom een uitgelezen kans om te leren van en met regionale zorginitiatieven, om uiteindelijk de uitwisseling en adoptie van nieuwe kennis rondom de organisatie en inhoud van herstel- en nazorg van mensen met post-COVID te versnellen en verbreden. Daarmee kan samen vorm worden gegeven aan praktische toepassing van de herstel- en nazorg op dusdanige wijze dat duurzame implementatie ervan plaats vindt in zorg, onderwijs en beleid.

Het project maakt deel uit van IQ Healthcare van het Radboud UMC.

 

Dit project is onderdeel van

Meer informatie

Contact

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project COVID BIJ1
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Visiting address
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project COVID BIJ1
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, ​​​​Oostersingel