Hersenschudding

CFX

Cognitieve FX’ EPIC Behandeling voor Aanhoudende Klachten na een Hersenschudding – Hype of Hoop? Research
Cognitieve FX’ EPIC Behandeling voor Aanhoudende Klachten na een Hersenschudding – Hype of Hoop?
Een hersenschudding heeft in 10 tot 30 procent van de gevallen langdurige klachten tot gevolg die het dagelijks leven in sterke mate kunnen belemmeren.

In Nederland zijn geen bewezen effectieve behandelingen beschikbaar voor genezing van aanhoudende klachten. Om deze reden zien jaarlijks honderden patiënten de Cognitive FX-behandeling (CFX) in Amerika als laatste redmiddel.  In dit onderzoek wordt nagegaan of de behandeling werkt en wat de mogelijk werkzame elementen ervan zijn.

Relevance

Verkennend onderzoek naar EPIC behandeling

Recentelijk is de belangstelling voor de ‘Enhanced Performance in Cognition’ (EPIC) behandeling door CFX toegenomen. Deze behandeling is gericht op aanhoudende klachten na een hersenschudding. Per jaar reizen honderden Nederlandse patiënten naar Utah (USA) voor deze kostbare behandeling waarvan de effectiviteit niet wetenschappelijk is onderzocht.

Dit project voert verkennend onderzoek uit naar de mogelijke werking van de CFX-behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TGO in samenwerking met het Amsterdam UMC en een landelijke groep experts, artsen, ervaringsdeskundigen en patiëntenorganisaties. 

De methoden zijn exploratief en kwantitatief van aard:

 • Exploratief: inzicht krijgen in en het onderzoeken van de werkzame elementen van de behandeling door interviews met CFX-experts en focusgroepen met onafhankelijke experts. Het in kaart brengen van patiëntenervaringen door vragenlijsten en interviews;
 • Kwantitatief: metingen van korte- en langere termijn effecten. Bepalen van factoren die bijdragen aan verschillen tussen patiënten. 

De resultaten worden beschikbaar gemaakt in openbare samenvattingen. Dit draagt bij aan meer kennis bij behandelaren en betere informatie voor patiënten.

 

Timeline

 1. Webinar CFX: Hype of hoop

  Posted

  Op dinsdag 12 december organiseerde de Hersenstichting een webinar genaamd CFX: hype of hoop? 

  In dit webinar werden de resultaten van onderzoek naar de veelbesproken Cognitive FX (CFX) behandeling uit Amerika gepresenteerd. Het doel van dit pilot-onderzoek was om na te gaan of de behandeling voor langdurige klachten na een hersenschudding mogelijk werkt. Er waren ruim 2.000 aanmeldingen voor het webinar, dat positief werd ontvangen en online kan worden teruggekeken via deze link

  Het webinar werd gehost door Gillian Graven, en onderzoekers Marsh Königs, Esther van Doorn en Rimke Groenewold presenteerden de eerste bevindingen van het project.

  In het onderzoek werden 64 patiënten voor, tijdens en na de CFX-behandeling in Amerika, Utah, gevolgd. Zij reisden op eigen gelegenheid naar Utah en bekostigden de behandeling zelf. De patiënten gaven via vragenlijsten aan hoe zij zich voor en na de behandeling voelden, en voerden verschillende tests uit. Ook gingen de onderzoekers na of patiënten verschillend op de behandeling reageren en bestudeerden zij hersenscans die door CFX zijn gemaakt. Door TGO-onderzoekers werden de oprichters van de CFX-behandeling, een groep experts op het gebied van hersenschuddingen en een groep patiënten die de CFX-behandeling heeft ondergaan, geraadpleegd. 

  Zo werden nieuwe inzichten verkregen in de belangrijkste kenmerken van de behandeling, mogelijke werkingsmechanismen volgens experts en de waargenomen veranderingen door patiënten.

  69% van de patiënten gaf aan na de CFX-behandeling minder klachten te hebben. Ook gaf men aan minder last te hebben van angst, depressie, vermoeidheid en slaapproblemen. Er werden verbeteringen in testen voor het vestibulo-oculair functioneren (samenwerking tussen ogen en evenwicht) gevonden en in cognitieve prestaties (denkvermogen). Zes maanden na de behandelingen waren de verbeteringen nog steeds aanwezig en gaven patiënten ook aan dat ze beter mee kunnen doen aan de maatschappij. Patiënten waren niet actiever op het gebied van school, studie of werk.

  De resultaten zijn geen direct bewijs voor de effectiviteit van de CFX-behandeling. We weten nu dat de meerderheid van mensen met een hersenschudding zich beter voelt na de behandeling, ook op de langere termijn. Toch is nog niet duidelijk hoe deze verandering tot stand komt. Nederlandse experts achten het niet waarschijnlijk dat de behandeling werkt op de manier die CFX voorstelt. Zo kan het zijn dat er sprake van een placebo-effect of andere onbedoelde psychologische behandeleffecten. Het is tijd voor vervolgonderzoek waarin gerichte behandelelementen worden getoetst op effectiviteit en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse zorg. 

 2. Placebo of echt?

  Posted

  Na een hersenschudding houden jaarlijks tienduizenden Nederlanders last van overprikkeling, hoofdpijn of concentratieproblemen. Een Amerikaanse behandeling helpt in acht van de tien gevallen, maar waarom deze Amerikaanse behandeling bij hersenschuddingen hier (nog) niet wordt vergoed lees je hier.

 3. CFX-onderzoek in het RTL nieuws

  Posted

  Op vrijdag 7 oktober vertelde hoofdonderzoeker Marsh Königs in het RTL nieuws over het CFX-onderzoek. Ook is er op de website een artikel geplaatst over het item

 4. Lees onze updates in onze nieuwsbrief

  Posted

  In oktober 2021 is de toestemming van de medisch-ethisch toetsingscommissie verkregen en kort daarna heeft de eerste inclusie plaatsgevonden. Momenteel zijn 30 van de beoogde 66 deelnemers geïncludeerd in de studie. Lees hoe we nieuwe deelnemers werven, focusgroepen organiseren en diepte interviews houden.

  Lees meer

 5. UMCG en Amsterdam UMC onderzoeken werking veelbesproken Cognitive FX-behandeling na hersenschudding

  Posted

  In 2019 kwamen zo'n 89.000 mensen met een hersenschudding bij de huisarts. In 10 tot 30 procent van de gevallen houdt men last van ernstige langdurige klachten. Deze gevolgen zijn veelal onzichtbaar en variëren van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, gevoeligheid voor prikkels tot moeite met concentreren en onthouden. Het dagelijks leven kan hierdoor in sterke mate worden belemmerd en in veel gevallen zien honderden patiënten per jaar de dure Cognitive FX-behandeling als laatste redmiddel. 

  Een groot deel van de Nederlanders die naar Amerika zijn afgereisd heeft positieve ervaringen met deze behandeling, maar wetenschappelijk bewijs over de werking is nog zeer beperkt. De wetenschappers willen het effect onderzoeken in een pilotstudie. UMCG-onderzoeker Rimke Groenewold is betrokken bij deze pilotstudie. “We willen de veelbesproken CFX-behandeling beter begrijpen en meer weten over de mogelijk werkzame factoren ervan. Ook willen we de effecten die behandelde patiënten beschrijven op een goede manier in kaart brengen. Het is hoog tijd dat Nederlandse zorgverleners en patiënten beschikking krijgen over onafhankelijke informatie."  

  Lees meer

Dit project is onderdeel van

Contact

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project CFX
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Visiting address
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project CFX
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, ​​​​Oostersingel