Hand drawn people banner

Autisme Boven Water

Ondersteuning in de diagnostiek van autisme en de vertaling naar de dagelijkse context en begeleiding. Research
Ondersteuning in de diagnostiek van autisme en de vertaling naar de dagelijkse context en begeleiding.
Bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking komt vaak moeilijk verstaanbaar gedrag voor. Dat is gedrag waarvan onduidelijk is hoe het ontstaat en wat het betekent. Voorbeelden zijn agressie of prikkelbaarheid. Een belangrijke risicofactor voor dit gedrag is autisme.

Autisme wordt echter niet altijd goed herkend. Het goed in kaart brengen van autisme kan leiden tot aanpassingen in de begeleiding en context en tot een betere kwaliteit van leven voor de persoon, naaste en begeleider. In de praktijk blijkt de diagnostiek van autisme bij deze groep niet zo eenvoudig. 

Relevance

Ondersteuning in de diagnostiek van autisme en de vertaling naar de dagelijkse context en begeleiding

In dit participatieve actieonderzoek streven we naar verbetering van de beschrijvende diagnostiek.

Daarvoor ontwikkelen we in samenwerking met naasten, begeleiders, gedragskundigen, andere zorgprofessionals en onderzoekers vier producten:

 1. Een instrument(arium) specifiek voor de diagnostiek van autisme;
 2. Handleiding voor het afnemen van het instrument(arium);
 3. Scholing voor het afnemen van het instrument(arium);
 4. Stappenplan voor analyse en beschrijving van behoeften en mogelijkheden van een persoon met matige of ernstige verstandelijke beperking en mogelijk autisme.

De ontwikkelde producten ondersteunen in de diagnostiek van autisme en de vertaling naar de dagelijkse context en begeleiding. Met betere diagnostiek van autisme bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking hopen we de kwaliteit van leven van hen, hun naasten en begeleiders te verbeteren. 

TGO participeert in dit project dat geleid wordt door Accare en GGZ Drenthe, Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie.

Timeline

 1. Projectgroepbijeenkomst 9 november 2023

  Posted

  Op 9 november 2023 ’s ochtends vond de projectgroep van het Autisme boven water project plaats. Deze keer ontmoetten we elkaar live bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie in Assen. We spraken over de voortgang van het project en bereidden de focusgroepen voor die later deze maand gepland staan. ’s Middags was in DNK in Assen de klankbordbijeenkomst van de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid, waar het project Autisme boven water onder valt. Nicole Damen presenteerde hier het project. Daarnaast gaf Manna een workshop over ‘Implementeren: op zoek naar de route van kennisbenutting’. We kijken terug op een geslaagde dag.

 2. Gezocht: naasten, begeleiders en andere zorgprofessionals voor deelname aan 2 focusgroepbijeenkomsten in Assen

  Posted

  Binnen het onderzoeksproject Autisme Boven Water willen we de diagnostiek van autisme bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking verbeteren. We willen niet alleen het onderzoek van autisme verbeteren, maar ook uitkomsten daarvan voor de praktijk. Samen met mensen uit de praktijk willen we werken aan een combinatie van hulpmiddelen (bijv. instrumenten als vragenlijsten, interviews of observaties) die ons daarbij kunnen helpen. Daarbij werken we ook aan een stappenplan met aanbevelingen rondom deze hulpmiddelen en het diagnostisch proces. Hierbij hebben we de hulp nodig van mensen uit de praktijk. Daarom zijn we op zoek naar naasten, begeleiders of andere zorgprofessionals die willen deelnemen aan twee focusgroepbijeenkomsten in Assen.

  Spreekt dit project jou aan en.of zou je hier nog meer over willen weten? Laat het weten via [email protected].

 3. Nieuwsbrief van de Academische werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid

  Posted

  In de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid (VBGG) werken professionals, ervaringsdeskundigen en onderzoekers uit de verstandelijke beperking, psychiatrie en huisartsgeneeskunde samen aan onderzoek dat zich richt op mensen met een verstandelijke beperking met complexe zorgproblematiek. In de laatste nieuwsbrief van de VBGG wordt aandacht besteed aan het onderzoeksproject Autisme Boven Water. Junior onderzoeker Nicole Damen van VBGG is geïnterviewd en Manna Alma, senior onderzoeker bij TGO, heeft een column “Zorg voor later” geschreven.

  Het hele interview en de column lezen? Klik hier.

Contact

Manna Alma Senior researcher

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Autisme Boven Water
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Bezoekadres
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Autisme Boven Water
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, ​​​​Oostersingel