WerkWeb-Autisme

Supporting sustainable employment of people with autism. Research
Supporting sustainable employment of people with autism.
Mensen met autisme ondervinden in het dagelijks leven problemen bij het vinden van werk, waardoor slechts een kwart van hen werkzaam is.

Het doel van dit project is om een zelfmanagement-aanpak te ontwikkelen om mensen met autisme, samen met betrokken professionals, te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk dat goed bij hen past.

WerkWeb-Autisme
Relevance

Creƫren van een online hulpmiddel voor mensen met autisme

Het hebben van werk heeft een positieve invloed op de mentale gezondheid en om deze reden is ondersteuning bij het vinden van een studie en werk voor mensen met autisme gewenst.

In een samenwerkingsverband met ervaringsdeskundigen, professionals, onderzoekers, zorginstellingen en gemeenten zijn meerdere onderzoeken gedaan naar duurzame arbeidsparticipatie van mensen met autisme.

Hierbij is gebruik gemaakt van meerdere methodes: 

  • Kwalitatief onderzoek (interviews met bijvoorbeeld mensen met autisme en hun begeleiders zoals jobcoaches).
  • Kwantitatief onderzoek (analyses van vragenlijsten over het functioneren van mensen met autisme).
  • Participatief actieonderzoek met intervention mapping (samen met de eindgebruikers is op basis van de kennis uit onderzoek en praktijk WW-A ontwikkeld).

De opgedane kennis is gebundeld en omgezet in de tool WerkWeb-Autisme (WW-A) die te gebruiken is voor mensen met autisme (vanaf 15 jaar) en hun werkgevers, begeleiders en ouders. De site draagt bij aan het vinden en behouden van een opleiding of baan die aansluit bij de wensen en kwaliteiten van de persoon met autisme.

WerkWeb-Autisme is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)