Urban Design for Improving Health in Groningen
Urban Design for Improving Health in Groningen (UDIHiG) Stedenbouwkundige interventies die de gezondheid van de bewoners van Paddepoel kunnen verbeteren. Research
De gezondheid van bewoners van naoorlogse wederopbouwwijken is gemiddeld slechter dan van bewoners van woonwijken uit andere perioden. Deels is dit te verklaren door de stedenbouwkundige opzet van de wijken.

UDIGHiG onderzoekt in Paddepoel (een typische naoorlogse wederopbouwwijk in Groningen) welke stedenbouwkundige interventies de gezondheid van de bewoners kunnen verbeteren, door gezondere leefstijlen te stimuleren.

Relevance

Ontwikkelen van stedenbouwkundige interventies

Het UDIHiG-onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Wijkraad Paddepoel, RUG, UMCG, TU Delft, gemeente Groningen, GGD, WIJS en GRAS.

In fase 1 van het project is een pilot uitgevoerd. In co-creatie met de bewoners van Paddepoel is (met behulp van VR-brillen) onderzocht welke aanpassingen wenselijk zijn om het winkelcentrum toegankelijker te maken voor ouderen. In fase 2 wordt een beschrijving van de wijk Paddepoel gemaakt: demografisch, stedenbouwkundig en de gezondheidssituatie. Vervolgens wordt in co-creatie met alle stakeholders een interventie ontwikkeld om bewoners te stimuleren tot een gezondere leefstijl. Tot slot worden de belangrijkste bevindingen gedeeld met de stakeholders.