Urban Design for Improving Health in Groningen

Urban Design for Improving Health in Groningen (UDIHiG)

Stedenbouwkundige interventies die de gezondheid van de bewoners van Paddepoel kunnen verbeteren. Research
Stedenbouwkundige interventies die de gezondheid van de bewoners van Paddepoel kunnen verbeteren.
De gezondheid van bewoners van naoorlogse wederopbouwwijken is gemiddeld slechter dan van bewoners van woonwijken uit andere perioden. Deels is dit te verklaren door de stedenbouwkundige opzet van de wijken.

UDIGHiG onderzoekt in Paddepoel (een typische naoorlogse wederopbouwwijk in Groningen) welke stedenbouwkundige interventies de gezondheid van de bewoners kunnen verbeteren, door gezondere leefstijlen te stimuleren.

Relevance

Ontwikkelen van stedenbouwkundige interventies

Het UDIHiG-onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Wijkraad Paddepoel, RUG, UMCG, TU Delft, gemeente Groningen, GGD, WIJS en GRAS.

In fase 1 van het project is een pilot uitgevoerd. In co-creatie met de bewoners van Paddepoel is (met behulp van VR-brillen) onderzocht welke aanpassingen wenselijk zijn om het winkelcentrum toegankelijker te maken voor ouderen. In fase 2 wordt een beschrijving van de wijk Paddepoel gemaakt: demografisch, stedenbouwkundig en de gezondheidssituatie. Vervolgens wordt in co-creatie met alle stakeholders een interventie ontwikkeld om bewoners te stimuleren tot een gezondere leefstijl. Tot slot worden de belangrijkste bevindingen gedeeld met de stakeholders.

UDIHiG is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)

Timeline

 1. Het vervolg van UDIHIG: het Living Lab

  Posted

  Het UDIHIG project is onlangs afgesloten en heeft geresulteerd in concrete architectonisch stedenbouwkundige plannen voor een typische wijk uit de wederopbouwperiode (1950-1975). Deze met virtual reality bekrachtigde herontwerpen hebben als doel gezonde leefstijlen te bevorderen. De plannen zijn er – maar wat nu?

  Het Living Lab bouwt voort op de bevindingen van UDIHiG en pakt het probleem aan van stilstand, stagnatie en het verlies van steun voor plannen nadat ze zijn afgerond. De titel luidt dan ook: Living Lab, voortbouwen aan gezondheid. Op de website is veel informatie te vinden, zoals de ontwerphandleiding en posters van de voorgestelde herontwerpen in de wijk. 

 2. Naoorlogse stadswijken gezonder maken: bewonersperspectieven betrekken bij het kiezen van locaties voor gezondheidsbevorderende stedelijke herinrichtingsinterventies

  Posted

  Het is aangetoond dat naoorlogse stadswijken een negatieve invloed op de levensstijl van hun bewoners hebben. In het UDIHIG onderzoek werd daarom in de Groningse wijk Paddepoel gekeken naar determinanten van gezondheid die een rol spelen bij de bewoners in de wijk. Er is data verzameld door ruimtelijke analyses door stedenbouwkundigen, interviews met experts in de lokale gezondheids- en welzijnszorg en online vragenlijsten voor bewoners. Deze gegevens vormden input voor een herontwerp van Paddepoel. 

  Lees hier meer

 3. Let's Gro Festival

  Posted

  Let’s Gro is hét (gratis) festival over de toekomst van Groningen. Op 4, 5 en 6 november is iedereen welkom om samen na te denken over toekomstideeën, aan te schuiven bij presentaties over nieuwe projecten in de stad, zijn er inspirerende sprekers en kun je bij miniworkshop ontdekken hoe je zelf kunt bij dragen aan een beter klimaat.

  In het project UDIHiG (Urban Design for Improving Health in Groningen) wordt Virtual Reality gebruikt voor het testen van ontwerpen voor de openbare ruimte door bewoners in Paddepoel die helpen deze vragen te beantwoorden. De openbare ruimte is een belangrijke drager voor een gezonde leefomgeving, maar investeringen kosten veel geld. Wat als we toekomstige scenario’s kunnen testen met bewoners voordat deze gerealiseerd zijn? 

  Dit kan met Virtual Reality: in de wijk Paddepoel is onderzoek gedaan naar een gezonde leefomgeving door een team van de gemeente Groningen, de Stadsbouwmeester en De Zwarte Hond, het UMCG, de GGD, de RUG, de Wijkraad, en de TU Delft. Voor drie locaties zijn ontwerpen gemaakt op basis van input van bewoners en experts. Wilt u ervaren wat de resultaten zijn, kom dan naar deze lezing en ervaar de ontwerpen in Virtual Reality.

 4. Zo ziet Paddepoel 2.0 eruit

  Posted

  Cor Wagenaar, de penvoerder van UDIHiG, vertelt in dit interview over de achtergrond en resultaten van UDIHiG. Wat voor wijk is Paddepoel in Groningen? Waarom is stedenbouwkundig redesign nodig? En hoe pakken we dat aan met UDIHiG?

  Lees het interview hier