Therapietrouw

Together improving lung cancer care around the use of targeted therapy. This research is in Dutch. Research
Together improving lung cancer care around the use of targeted therapy. This research is in Dutch.
Het samen verbeteren van de longkankerzorg rondom gebruik van doelgerichte therapie.

De behandeling voor mensen met longkanker verbetert snel. Eén van de ontwikkelingen is het gebruik van orale oncolytica, waarbij mensen veel minder bijwerkingen ervaren en een grotere overlevingskans hebben. De medicatie kan ook door patiënten zelf worden ingenomen. Het risico hiervan is dat bijwerkingen minder goed kunnen worden gemonitord en medicatie verkeerd kan worden gebruikt. Goede ondersteuning van patiënten en een optimale samenwerking tussen betrokken zorgverleners is essentieel voor een optimaal effect op overleving en het verminderen van bijwerkingen.

In samenwerking met ervaringsdeskundigen, de afdeling Longoncologie, Klinische Farmacie, huisartsen, de thuiszorg en Longkanker Nederland wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg voor mensen met longkanker. We richten ons hierbij op de volgende onderdelen:

 • de therapietrouw en eigen regie van patiënten;
 • het monitoren en managen van bijwerkingen;
 • de samenwerking tussen betrokken zorgverleners (ziekenhuis, apotheek en huisarts).
Relevance

Het project leidt tot een praktisch, opschaalbaar en patiëntgericht zorgpad voor mensen met longkanker. Het levert kennis, concrete handvatten en handige hulpmiddelen op waarmee patiënten met longkanker kunnen worden ondersteund bij het hun ziektemanagement. Dit doen we via het toepassen van gedeelde besluitvorming, het stroomlijnen van informatie, het ondersteunen bij gebruik van orale longoncolytica. Het project vergroot de kennis en mogelijkheden van betrokken zorgverleners om patiënten optimaal te ondersteunen en de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren. Tot slot kan de opgedane kennis en het doorontwikkelde zorgpad, inclusief de toolbox worden geïmplementeerd in het UMCG en als ‘best practice’ worden gebruikt door andere oncologische centra in Nederland.

Therapietrouw is een onderdeel van Applied Health Research (TGO).

Timeline

 1. Subsidie voor Therapietrouw

  Posted

  ZonMW heeft het UMCG een subsidie toegekend binnen het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg voor het verbeteren van het zorgpad longkanker. Job van Boven vertelt over Therapietrouw: “Het mooie van dit project is dat we het samen met de hele keten gaan doen, inclusief de patiënt zelf. Hierdoor zorgen we ervoor dat het hele zorgpad of de “patient journey” zo goed mogelijk verloopt".

  Lees het hele bericht hier

 2. UMCG verbetert samen met patiënten de longkankerzorg

  Posted

  Het UMCG is gestart met een actieonderzoek om de zorg voor mensen met longkanker te verbeteren. Dit doen we samen met onder andere longoncologen, verpleegkundigen, huisartsen, apothekers én patiënten. Omdat het een actieonderzoek is, worden de resultaten direct ingezet in de zorg.

  Lees hier het hele artikel