Therapietrouw

Together improving lung cancer care around the use of targeted therapy. Research
Together improving lung cancer care around the use of targeted therapy.
Het samen verbeteren van de longkankerzorg rondom gebruik van doelgerichte therapie.

De behandeling voor mensen met longkanker verbetert snel. Eén van de ontwikkelingen is het gebruik van doelgerichte therapie, oftewel orale oncolytica, waarbij mensen veel minder bijwerkingen ervaren en een grotere overlevingskans hebben. Het voordeel is ook dat de medicatie door patiënten zelf kan worden ingenomen. Het risico hiervan is dat bijwerkingen minder goed kunnen worden gemonitord en medicatie verkeerd kan worden gebruikt. Goede ondersteuning van patiënten en een optimale samenwerking tussen betrokken eerste- en tweedelijns zorgverleners is essentieel voor een optimaal effect op overleving en het verminderen van bijwerkingen.

Voor dit project maken we gebruik van participatief actieonderzoek. In samenwerking met mensen met longkanker, de afdeling Longoncologie, Klinische Farmacie, huisartsen en Longkanker Nederland wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg voor mensen met longkanker. We richten ons hierbij op de volgende onderdelen:

 • de therapietrouw en eigen regie van patiënten;
 • het monitoren en managen van bijwerkingen;
 • de samenwerking tussen betrokken zorgverleners (ziekenhuis, apotheek en huisarts).
Relevance

Het project leidt tot een praktisch, patiëntgericht en opschaalbaar zorgpad voor mensen met longkanker. Het levert kennis, concrete handvatten en handige hulpmiddelen op waarmee patiënten met longkanker kunnen worden ondersteund bij het ziektemanagement. Het project vergroot de kennis en mogelijkheden van betrokken zorgverleners om patiënten optimaal te ondersteunen en de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren. Tot slot kan de opgedane kennis en het doorontwikkelde zorgpad, inclusief de toolbox worden geïmplementeerd in het UMCG en als ‘best practice’ worden gebruikt door andere oncologische centra in Nederland.

Timeline

 1. Medicijnen goed innemen, lukt niet altijd

  Posted

  Longkankerpatiënten die medicijnen krijgen om de groei van de kanker te remmen, willen natuurlijk dat die medicijnen zo goed mogelijk werken. Ze doen hun best om de pillen volgens voorschrift in te nemen, toch gaat het niet altijd goed. Bettina Stienstra, verpleegkundig specialist longoncologie in opleiding, werd geïnterviewd over het onderzoeksproject Multidisciplinaire topzorg voor patiënten met longkanker. Ze vertelt in het interview o.a. waar patiënten zoal tegenaan lopen en wat daaraan wordt gedaan.

  Lees het hele interview hier

 2. Versterkte rol apotheek bij gebruik orale oncolytica

  Posted

  Goede ondersteuning van longkankerpatiënten die worden behandeld met orale oncolytica is essentieel voor het verminderen van bijwerkingen en het verbeteren van de overleving. Apothekers kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van therapietrouw, het bewaken van de medicatieveiligheid en het bieden van adequate informatie over interacties. 

  In het UMCG werkt men met alle betrokken partijen om het zorgpad orale oncolytica voor patiënten met longkanker te optimaliseren en zij schreven samen een artikel in het Pharmaceutisch Weekblad over de rol van de apotheek bij het gebruik van orale oncolytica.

  Meer lezen? Vraag het artikel op bij Annemieke Visser ([email protected])

 3. Zorgpad voor patiënten met longkanker die orale oncolytica krijgen wordt vanaf nu uitgetest op de afdeling longoncologie.

  Posted

  De afgelopen maanden hebben we het huidige zorgpad aangepast naar aanleiding van de interviews en focusgroepen. Er is nu een grotere rol voor de apothekers in het monitoren van therapietrouw. Ook is er een extra telefonisch check moment door de verpleegkundig consulenten waarin therapietrouw en bijwerkingen worden besproken.

  De informatiematerialen voor patiënten zijn ontwikkeld in 3 niveaus; een overzichtelijk A4 voor op de koelkast met de belangrijkste informatie. Een uitgebreider uitleg bij dit A4, en tot slot de bijsluiter. Belangrijk hierin is dat er goed is gekeken naar consistentie en dat de informatiematerialen bij de afdeling longoncologie en de apotheek hetzelfde zijn.

 4. Enquête aan de openbare apothekers in Groningen

  Posted

  Welke rol heeft een openbare apotheek in de zorg voor patiënten die orale oncolytica gebruiken, in het bijzonder bij het checken van interacties met andere medicijnen? Via een enquête wordt deze vraag gesteld aan de openbare apothekers in Groningen.

 5. Medicatiestickers worden in gebruik genomen!

  Posted

  Het is soms lastig om te onthouden of je nu wel of niet je medicatie hebt ingenomen. Het is een tijd waarin ontzettend veel op je af komt en soms hebben de medicijnen invloed op je geheugen en denken.

  De stickers worden op het doosje met medicatie geplakt, als je een dosis hebt ingenomen kun je het vakje openkrassen. Zo ondersteunt de medicatiesticker therapietrouw!

 6. Tweede focusgroep bijeenkomst! Patiënten, verpleegkundigen, huisartsen, longartsen en apothekers praten samen over de bijwerkingen bij het gebruik van orale oncolytica.

  Posted

  De verschillen in bijwerkingen en hoe patiënten deze ervaren zijn groot. Belangrijke dingen die worden genoemd; terughoudendheid om bijwerkingen bij arts te noemen.

  De orale oncolytica maakt dat ik nu nog leef, wat als ik het medicijn niet meer mag of de dosis wordt verlaagd? Ik hou het nog wel even vol, deze jeuk, misselijkheid, vermoeidheid.

  Ook blijkt de informatie over bijwerkingen voor patiënten lang niet altijd duidelijk. Bij wie mag ik wanneer aankloppen met vragen?

 7. Eerste focusgroep bijeenkomst! Patiënten, verpleegkundigen, huisartsen, longartsen en apothekers praten samen over wat therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica inhoudt.

  Posted

  Want wat houdt therapietrouw zijn eigenlijk in? Moet ik mijn pillen met of zonder water nemen? En mag ik er iets bij eten of juist niet? Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

  En wat is de impact ervan op mijn leven? Na het slikken van mijn pil heb ik de uren erna last van diarree, hoe kan ik dan nog sociale activiteiten plannen?

  Ook blijkt dat het niet altijd duidelijk is welke voedingssupplement en voedingsmiddelen interactie met de medicatie veroorzaken.

 8. Subsidie voor Therapietrouw

  Posted

  ZonMW heeft het UMCG een subsidie toegekend binnen het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg voor het verbeteren van het zorgpad longkanker. Job van Boven vertelt over Therapietrouw: “Het mooie van dit project is dat we het samen met de hele keten gaan doen, inclusief de patiënt zelf. Hierdoor zorgen we ervoor dat het hele zorgpad of de “patient journey” zo goed mogelijk verloopt".

  Lees het hele bericht hier

 9. UMCG verbetert samen met patiënten de longkankerzorg

  Posted

  Het UMCG is gestart met een actieonderzoek om de zorg voor mensen met longkanker te verbeteren. Dit doen we samen met onder andere longoncologen, verpleegkundigen, huisartsen, apothekers én patiënten. Omdat het een actieonderzoek is, worden de resultaten direct ingezet in de zorg.

  Lees hier het hele artikel

Dit project is onderdeel van