STERK

STimuleren Eigen Regie en Kwaliteit van leven van nierpatiënten Research
STimuleren Eigen Regie en Kwaliteit van leven van nierpatiënten
Patiënten met een chronische nierziekte kunnen door het nemen van eigen regie over de behandeling de achteruitgang van de nierfunctie veelal vertragen en het moment van dialyse uitstellen.

Dit roept om een nieuwe benadering van patiënten waarin aandacht wordt besteed aan wat voor de patiënt belangrijk en haalbaar is. Er is een zelfmanagementinterventie ontwikkeld waarmee patiënten worden ondersteund de regie te nemen.

Relevance

Het STERK-programma voor de eigen regie van nierpatiënten

Voor het nemen van eigen regie is het voor een patiënt met een nierziekte belangrijk om te weten wat de ziekte inhoudt en hoe hij of zij de ondersteuning van de zorgverleners kan gebruiken om de achteruitgang van de nierfunctie te vertragen. Patiënten worden hierdoor in de gelegenheid gesteld weloverwogen keuzes te maken.

In samenwerking met de afdeling nefrologie van het UMCG is een zelfmanagementinterventie ontwikkeld om patiënten te ondersteunen om regie over hun behandeling te nemen. Dit programma (STimuleren van Eigen Regie en Kwaliteit van leven van mensen met chronische nierschade (STERK)) bestaat uit een handboek met informatie over wat een nierziekte inhoudt, een groepstraining voor patiënten en hun partners en een train-de-trainer voor zorgverleners. 

Het STERK-programma is in vier ziekenhuizen geïmplementeerd en drie ziekenhuizen zijn voornemens het programma te implementeren. De STERK-training is geëvalueerd en doorontwikkeld in het project STERK2.0. 

De nieuwste versie (STERK2.0) is ontwikkeld op basis van een dialoog tussen patiënten, zorgverleners en experts. Vervolgens is STERK2.0 in groepsverband getest en geëvalueerd door patiënten en zorgverleners.

This project is part of