Praten Over Gezondheid (POG) Ervaringen delen van mensen met gezondheidsproblemen ter ondersteuning van patiënten. Research
Ervaringen delen van mensen met gezondheidsproblemen ter ondersteuning van patiënten.
Mensen met chronische ziekten hebben vaak een sterke behoefte aan verhalen over ervaringen van mensen met dezelfde gezondheidsproblemen.

De website PratenOverGezondheid (POG) biedt herkenbare en betrouwbare informatie over ervaringen van patiënten met uiteenlopende aandoeningen. TGO coördineert de onderzoekswerkzaamheden voor POG en beheert de website.
 

Relevance

Van interviews naar website

De website biedt ondersteuning aan patiënten een geeft familie, vrienden, werkomgeving en zorgverleners inzicht in de ervaringen van patiënten zodat zij hen beter kunnen ondersteunen.

Voor elke module worden 40 tot 45 diepte-interviews afgenomen volgens de internationaal erkende Dipex-International Oxford methode. De interviewtranscripten zijn gecodeerd en thematisch geanalyseerd door twee onderzoekers, resulterend in 25 geselecteerde hoofdthema’s per module. Deze thema’s worden op de website gepresenteerd in video-, audio- en tekstfragmenten. 

Ter evaluatie van de concept-website wordt een focusgroepbijeenkomst georganiseerd waarin wordt besproken welke gegevens en informatie nog ontbreken en hoe de website verbeterd kan worden.

Praten Over Gezondheid is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)