Passend werk Strengthening the role of the supervisor in finding suitable work for sick-listed employees in the first year of the return-to-work process. This research is in Dutch. Research
Strengthening the role of the supervisor in finding suitable work for sick-listed employees in the first year of the return-to-work process. This research is in Dutch.
Wanneer een werknemer zich ziekmeldt en niet in staat is om het eigen werk uit te voeren, is de leidinggevende vanaf het begin van het re-integratieproces verantwoordelijk voor het aanbieden van passend werk. Voor leidinggevenden is het vaak moeilijk om passend werk aan te bieden. De leidinggevende heeft immers vaak onvoldoende zicht op wat passend werk is, hoe het eigen werk (tijdelijk) passend gemaakt kan worden en wat de mogelijkheden zijn voor passend werk op een andere afdeling of bij een andere arbeidsorganisatie. Vroegtijdig aanbieden van (tijdelijk) passend werk voorkomt dat zieke werknemersonnodig thuiszitten en een steeds grotere afstand tot werk krijgen, waarmee het re-integratieproces wordt bemoeilijkt.

In dit project wordt een web-based ‘passend werk kennisbank’ en de rol van ‘passend werk coördinator’ ontwikkeld, waarmee leidinggevenden beter worden ondersteund in het vinden van passend werk voor zieke werknemers in het eerste jaar van het re-integratieproces. Deze methodiek wordt toegepast en geëvalueerd in de bouw- en ouderenzorgbranche waar het ziekteverzuim hoog is en het aanbieden van passend werk vaak lastig is.

Projectteam Passend werk
Relevance

Inzetbaarheid bevorderen

Het beschikbaar stellen van een ‘passend werk kennisbank’ en de rol van ‘passend werk coördinator’ in de bouw en de ouderenzorg is urgent, omdat langdurig verzuim in beide branches hoog is. Daar komt bij dat in beide branches de komende jaren een groot tekort aan werknemers ontstaat vanwege de vergrijzing, waardoor de inzetbaarheid van zieke werknemers extra belangrijk is. Bovendien wordt van werknemers verwacht dat zij langer doorwerken, wat in beide branches een uitdaging is.

Het ontwikkelen van effectievere maatregelen op het gebied van inzetbaarheidsbeleid is nodig om de inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Voor leidinggevenden is het vaak moeilijk om passend werk aan te bieden voor zieke werknemers. Vroegtijdig aanbieden van passend werk kan re-integratie bevorderen en ervoor zorgen dat werknemers langer aan het werk kunnen blijven.

De ontwikkelde ‘passend werk kennisbank’ zou naast oplossingsgericht daarom ook preventief kunnen werken. De ‘passend werk kennisbank’ zal leidinggevenden een platform bieden met praktijkvoorbeelden (‘best practices’) die helpen passend werk vorm te gegeven met de mogelijkheden die de werknemer heeft. Bijvoorbeeld door voor veelvoorkomende verzuimoorzaken inzicht te geven in mogelijkheden om taken of functies aan te passen aan de (tijdelijk) beperkte functionele mogelijkheden en vaardigheden van een zieke werknemer, en door aan te geven waar je als leidinggevende op moet letten bij het aanbieden van passend werk. Dit is een aanvulling op al bestaande initiatieven binnen beide branches voor het ontwikkelen van een tool om beschikbare functies te zoeken op basis van een belastbaarheidsprofiel van de zieke werknemers.

Timeline

  1. ZonMw conferentie Werk, Inkomen & Gezondheid

    Posted

    Hoe versterk je de rol van de zieke werknemer en de leidinggevende in het eerste jaar van het re-integratieproces?

    Op dinsdag 27 september presenteren we in een interactieve sessie over het 'Eigen regie in re-integratie' project en het 'Passend Werk' project tijdens de ZonMw conferentie Werk, Inkomen & Gezondheid. Het project ‘Eigen regie in re-integratie' heeft als doel de eigen regie van zieke werknemers bevorderen. Daarvoor ontwikkelen we een methodiek met extra gespreksmomenten en tools. In het tweede project ‘Passend werk’ ontwikkelen we een web-based kennisplatform en de rol van ‘passend werk coördinator’ waarmee leidinggevenden beter worden ondersteund bij het vinden van passend werk voor zieke werknemers. Beide projecten lichten we toe in een interactieve sessie. Bekijk het programma hier.

Contact

UMCG afdeling Gezondheidswetenschappen
T.a.v. Annet Jansen FA12
Postbus 30.001
9700 RB Groningen