Passend Werk

Passend Werk

Strengthening Supervisors to Support Sick-listed workers in the first year of the return-to-work process: the 4S@Work study. This research is in Dutch. Research
Strengthening Supervisors to Support Sick-listed workers in the first year of the return-to-work process: the 4S@Work study. This research is in Dutch.
Wanneer een werknemer zich ziekmeldt en niet in staat is om het eigen werk uit te voeren, is de leidinggevende vanaf het begin van het re-integratieproces verantwoordelijk voor het aanbieden van (tijdelijk) passend werk. Voor leidinggevenden is het vaak moeilijk om passend werk aan te bieden. De leidinggevende heeft immers vaak onvoldoende zicht op wat passend werk is, hoe het eigen werk (tijdelijk) passend gemaakt kan worden en wat de mogelijkheden zijn voor passend werk op een andere afdeling of bij een andere arbeidsorganisatie. Vroegtijdig aanbieden van (tijdelijk) passend werk voorkomt dat zieke werknemersonnodig thuiszitten en een steeds grotere afstand tot werk krijgen, waarmee het re-integratieproces wordt bemoeilijkt.

In dit project wordt een web-based ‘Passend Werk platform’, de rol van ‘Passend Werk adviseur’ en een leernetwerk ontwikkeld, waarmee leidinggevenden beter worden ondersteund in het vinden van (tijdelijk) passend werk voor zieke werknemers in het eerste jaar van het re-integratieproces. Deze methodiek wordt toegepast en geëvalueerd in de bouw- en ouderenzorgbranche waar het ziekteverzuim hoog is en het aanbieden van passend werk vaak lastig is.

Projectteam Passend Werk
Relevance

Inzetbaarheid bevorderen

Het beschikbaar stellen van het Passend Werk platform, de rol van Passend Werk adviseur en een leernetwerk in de bouw en de ouderenzorg is urgent, omdat langdurig verzuim in beide branches hoog is. Daar komt bij dat in beide branches de komende jaren een groot tekort aan werknemers ontstaat vanwege de vergrijzing, waardoor de inzetbaarheid van zieke werknemers extra belangrijk is. Bovendien wordt van werknemers verwacht dat zij langer doorwerken, wat in beide branches een uitdaging is.

Het ontwikkelen van effectievere maatregelen op het gebied van inzetbaarheidsbeleid is nodig om de inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Voor leidinggevenden is het vaak moeilijk om passend werk aan te bieden voor zieke werknemers. Vroegtijdig aanbieden van passend werk kan re-integratie bevorderen en ervoor zorgen dat werknemers langer aan het werk kunnen blijven.

Het ontwikkelde Passend Werk platform zou naast oplossingsgericht daarom ook preventief kunnen werken. Via het platform zullen leidinggevenden praktijkvoorbeelden (‘best practices’) kunnen bekijken die helpen passend werk vorm te gegeven met de mogelijkheden die de werknemer heeft. Bijvoorbeeld door voor veelvoorkomende verzuimoorzaken inzicht te geven in mogelijkheden om taken of functies aan te passen zodat deze aansluiten bij de belastbaarheid en andere vaardigheden van een zieke werknemer, en door aan te geven waar je als leidinggevende op moet letten bij het aanbieden van passend werk. Om hier verder bij te ondersteunen wordt er ook informatie over mogelijke taakaanpassingen en mogelijk ander (tijdelijk) passend werk geboden via het platform. Het idee voor dit platform is voort gekomen uit al bestaande initiatieven binnen beide branches voor het ontwikkelen van een tool om beschikbare functies te zoeken op basis van een belastbaarheidsprofiel van de zieke werknemers.


 

Timeline

 1. Instructie voor Passend Werk adviseurs

  Posted

  Passend werk adviseur(s) krijgen voorafgaand aan de interventie een instructie van maximaal twee uur, waarin zij meer informatie krijgen over de aanloop van het Passend Werk project, het doel van het project, de inhoud van de Passend Werk methodiek en wat de rol van Passend Werk adviseur inhoudt. Naderhand worden de slides van de instructiebijeenkomst gedeeld. De (online) instructie staat gepland op:

  • Maandag 20 november van 15.00-17.00 uur of;
  • Donderdag 23 november van 15.00-17.00 uur.

  Wil je bij een van bovenstaande momenten aansluiten? Of wil je je graag inschrijven voor een nieuw moment? Mail ons via [email protected], dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

 2. Passend Werk leernetwerk voor de ouderenzorg

  Posted

  Het Passend Werk project organiseert op maandag 13 november van 15.00-16.30 uur de eerste bijeenkomst van het Passend Werk leernetwerk voor leidinggevenden, Passend Werk adviseurs, HR-professionals en andere re-integratieprofessionals. Het leernetwerk heeft als doel om verbondenheid op het thema Passend Werk te vinden door kennis en ervaringen uit te wisselen. 

  Neem je als organisatie deel aan de Passend Werk methodiek en wil je bij de leernetwerkbijeenkomst aanwezig zijn? Mail ons via [email protected]

 3. 30 oktober: de Dag van de Zorg voor Morgen

  Posted

  Deze landelijke dag is door Fundis in het leven geroepen en onderdeel van de ActiZ-campagne 'Praat vandaag over morgen'. Met deze campagne roepen beide partijen iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan over ouder worden. Doel van deze dag: extra aandacht creëren voor de uitdagingen én oplossingen in de (ouderen)zorg. De zorg staat mede door de dubbele vergrijzing, arbeidsmarktproblemen en de huidige zorgstructuur voor grote uitdagingen.

  Binnen de afdeling Gezondheidswetenschappen werken verschillende groepen onderzoekers aan een van de uitdagingen in de (ouderen)zorg, namelijk het hoge ziekteverzuim. Dit doen ze aan de hand van opeenvolgende projecten, re-integratie in de ouderenzorgbranche. 

  In het 'Passend Werk' project ontwikkelen we verschillende middelen, zoals een online Passend Werk platform, de rol van Passend Werk adviseur en een leernetwerk. Met deze middelen willen we leidinggevenden ondersteunen in het vinden van (tijdelijk) passend werk voor zieke werknemers in het eerste jaar van het re-integratieproces.

 4. Webinar Passend Werk

  Posted

  Op maandag 13 maart heeft het eerste webinar plaatsgevonden over het Passend Werk project. Het was fantastisch om te zien dat er zo'n grote opkomst was van belangstellenden voor het project.

  Tijdens het webinar hebben promovendus Bibi de Mul, projectleider Raun van Ooijen en arbeidsdeskundige Kor Brongers (met een adviserende rol in het project), de betrokkenen meegenomen in het project en hebben ze de aanleiding en het doel van het project uitgelegd. Hierna werd er uitleg gegeven over de Passend Werk methodiek welke bestaat uit een web-based platform, de rol van Passend Werk adviseur en een leernetwerk.

  Om de aanwezigen een beter beeld te geven van het gebruik van de methodiek in de praktijk, is Kor Brongers vanuit zijn arbeidsdeskundig perspectief door een praktijkvoorbeeld heengegaan. Hiermee konden deelnemers een goed beeld krijgen over hoe zij deze methodiek kunnen gebruiken in hun eigen organisaties.

  We willen de deelnemers nogmaals bedanken voor de grote opkomst en hopen jullie in het vervolg van het Passend Werk project weer terug te zien.

  Wilt u meer informatie over ons onderzoek of wilt u zich aanmelden om deel te nemen? Stuur dan gerust een mailtje naar [email protected] en wij voorzien u graag van alle benodigde informatie.

 5. Puzzel naar passend werk

  Posted

  Samen met het AKC en praktijkpartners uit de bouw en ouderenzorg ontwikkelt de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG de Passend Werk methodiek. De methodiek moet de rol van leidinggevenden versterken bij het vinden van passend werk voor uitgevallen werknemers. AD Visie sprak met onderzoekers Raun van Ooijen (projectleider) en Bibi de Mul (promovendus) en met arbeidsdeskundige Kor Brongers, die een adviserende rol heeft in het project namens het AKC. 

  Lees volledige het artikel hier (vanaf pagina 12)

 6. Kennissessie bij UWV

  Posted

  Op dinsdag 14 februari zijn Bibi de Mul en Raun van Ooijen afgereisd naar de UWV-locatie in Amsterdam. Tijdens een kennissessie met, onder andere, onderzoekers en professionals van Harvard en UWV, hebben zij een wetenschappelijke presentatie gegeven over het Passend Werk project. Tijdens deze presentatie is de aanleiding voor en het doel van het project besproken. Daarnaast is tijdens deze presentatie dieper ingegaan op de methodes die gebruikt zijn voor het ontwikkelen van de interventie, zoals het gebruik van literatuuronderzoek, interviews en focusgroepen voor het in kaart brengen van behoeftes vanuit de praktijk. Ook de Passend Werk methodiek en het evalueren van deze methodiek in de bouw- en ouderenzorg is aan bod gekomen.

  Wij willen het UWV hartelijk danken voor de kans om ons project te presenteren en meer te leren over andere interessante projecten waar door onderzoekers en professionals van UWV aan wordt gewerkt.

 7. Vragenlijst succesvolle praktijkvoorbeelden voor het bieden van passend werk bij verzuim

  Posted

  Bij verzuim is de leidinggevende verantwoordelijk voor het bieden van passend werk en dat is vaak lastig.  

  We ontwikkelen daarom een online 'Passend Werk platform' ter ondersteuning van leidinggevenden bij het vinden van passend werk voor langdurig zieke werknemers. Het platform biedt informatie en praktijkvoorbeelden die aansluiten bij de belastbaarheid van de zieke werknemer. 

  Als u vanuit uw ervaring in de bouw of ouderenzorg een succesvol praktijkvoorbeeld heeft over het vinden van passend werk, vragen we u een online vragenlijst in te vullen. 

  In de vragenlijst geeft u onder andere aan welke stappen u hebt ondernomen om een zieke werknemer aan het werk te houden. We gebruiken uw antwoorden om het Passend platform te voorzien van praktijkvoorbeelden. Er worden uiteraard geen persoonsgegevens gedeeld. 

 8. ZonMw conferentie Werk, Inkomen & Gezondheid

  Posted

  Hoe versterk je de rol van de zieke werknemer en de leidinggevende in het eerste jaar van het re-integratieproces?

  Op dinsdag 27 september presenteerden we in een interactieve sessie over het 'Eigen regie in re-integratie' project en het 'Passend Werk' project tijdens de ZonMw conferentie Werk, Inkomen & Gezondheid. Het project ‘Eigen regie in re-integratie' heeft als doel de eigen regie van zieke werknemers bevorderen. Daarvoor ontwikkelen we een methodiek met extra gespreksmomenten en tools. In het tweede project ‘Passend werk’ ontwikkelen we een web-based kennisplatform en de rol van ‘passend werk coördinator’ waarmee leidinggevenden beter worden ondersteund bij het vinden van passend werk voor zieke werknemers. Beide projecten hebben we toegelicht in een interactieve sessie. Bekijk het programma hier.

Contact

UMCG afdeling Gezondheidswetenschappen
T.a.v. Annet Jansen FA12
Postbus 30.001
9700 RB Groningen