Palliantie
Palliatieve zorg (Palliantie) Ervaringen van patiënten, naasten en zorgverleners met palliatieve zorg. Research
Ervaringen van patiënten, naasten en zorgverleners met palliatieve zorg.
Om patiënten en hun naasten de meest passende zorg in de laatste levensfase te kunnen bieden, is het van belang meer inzicht te krijgen in de ervaringen met deze zorg.

Het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ streefde ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënten en hun naasten. Hierbij zijn samenwerken, signaleren en stimuleren de kernwoorden.

Relevance

Experience Based Co-Design (EBCD)

Met de Experience Based Co-Design-methode zijn de ervaringen en behoeften van patiënten met kanker, naasten en zorgprofessionals geïnventariseerd. Op basis van de uitkomsten is daarna, samen met patiënten, naasten en zorgprofessionals, een voorstel voor verbeteringen gedaan.

De EBCD-methode bestaat in dit onderzoek uit vijf stappen:

  1. Interviews met 15 kankerpatiënten, 15 naasten en 20 zorgprofessionals over hun ervaringen, wensen en behoeften ten aanzien van palliatieve zorg. 
  2. Feedbackbijeenkomsten met zorgprofessionals.
  3. Feedbackbijeenkomsten met patiënten en naasten.
  4. Zorgprofessionals, patiënten en naasten bepalen gezamenlijk welke verbeterpunten met prioriteit doorgevoerd moeten worden. 
  5. In overleg met de klankbordgroep, bestaande uit patiënten, naasten en zorgverleners, wordt bepaald op welke manier verbeteringen worden doorgevoerd en gecommuniceerd. 

Palliantie is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)