Omgaan met (eigen) autisme Developing an integrated approach that helps individuals with autism in the process of self-development. Research
Developing an integrated approach that helps individuals with autism in the process of self-development.
Het gevoel te hebben dat je iemand bent, ertoe doe en erbij hoort, is vitaal voor het welbevinden van mensen.

Because all our research is done in the Netherlands, this page is in Dutch.

Het kost mensen met autisme extra inspanning om te ontdekken wie ze zijn, te bepalen wat hun sterktes en zwaktes zijn en te bepalen hoe zij zich willen positioneren in de maatschappij. Het doel van dit project is een integrale aanpak te ontwikkelen die mensen met autisme en naasten helpt in het proces van zelfontplooiing.

Omgaan met eigen autisme
Relevance

Een integrale aanpak om mensen met autisme te ondersteunen in het proces van zelfontplooiing

Op dit moment weten we nog onvoldoende over de identiteitsontwikkeling en zelfontplooiing van mensen met autisme. In dit project brengen we eerst in kaart welke succes en faalfactoren de zelfontplooiing van mensen met autisme kenmerken en beïnvloeden. Met deze kennis kunnen vervolgens doelen worden geformuleerd voor te ontwikkelen producten die samen een integrale aanpak zullen vormen.

In dit project wordt gebruik gemaakt van de Adapted Intervention Mapping methode. In nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers worden eerst de ervaringen en behoeften van alle stakeholders in kaart gebracht. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals interviews, focusgroepen en Delphi-rondes. Vervolgens worden doelen bepaald voor de te ontwikkelen eindproducten. In co-creatie met stakeholders wordt vervolgens gewerkt aan het ontwikkelen van verschillende eindproducten. 

Alle eindproducten hebben tot doel de zelfontplooiing van mensen met autisme te versoepelen. Gezamenlijk vormen de eindproducten een integrale aanpak die tot doel heeft de mentale gezondheid en inclusie van mensen met autisme te bevorderen door maximale zelfontplooiing te stimuleren, met als gevolg een betere kwaliteit van leven.

Het project maakt deel uit van de Academische Werkplaats Autisme 2.0.

Omgaan met (eigen) autisme is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)

Contact

Manna Alma
Manna Alma Senior researcher

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Omgaan met (eigen) autisme
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Visiting address
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Omgaan met (eigen) autisme
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, ​​​​Oostersingel