Happy people

Procesmonitor Kans voor de Veenkoloniën (KvK)

Improving the health and living situation of residents of the Veenkoloniën. Research
Improving the health and living situation of residents of the Veenkoloniën.
Het Kans voor de Veenkoloniën programma biedt de regio een bijzondere kans om in acht jaar tijd de leefsituatie en de ervaren (positieve) gezondheid te verbeteren van iedereen die woont, werkt en leeft in de regio (vooral mensen in achterstandsposities).

Because all our research is done in the Netherlands, this page is in Dutch.

Bewoners, gemeenten en organisaties in de regio werken samen in dit project.

Relevance

Procesmonitoring van het programma

Door middel van een actiebegeleidende methodiek zorgt TGO voor een continue procesmonitoring van het programma, door het zowel te ‘voeden’ als te ‘evalueren’.

In het eerste jaar van het project zijn verschillende interviews gehouden en zijn er dialoogsessies en spiegelbijeenkomsten geweest, waarin de kern van het programma is verhelderd en vastgelegd: de programmatheorie. Tussentijdse producten en bevindingen worden regelmatig teruggekoppeld aan de relevante betrokkenen. Dit geeft aanleiding tot reflectie, discussie en actie en – indien het nodig en gewenst is – het bijsturen van het proces.

Het proces wordt vastgelegd en beschreven, met als doel het overdraagbaar te maken naar andere regio’s en programma’s.

Kans voor de Veenkoloniën is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)

Contact

Annemieke Visser
Annemieke Visser Senior researcher

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Procesmonitor Kans voor de Veenkoloniën
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Visiting address
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Procesmonitor Kans voor de Veenkoloniën
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, ​​​​Oostersingel