Jasmijn

Jasmijn

Stimulating self-management and participation of multicultural women living in Groningen. Research
Stimulating self-management and participation of multicultural women living in Groningen.
Het Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn signaleerde dat veel vrouwen met een niet Nederlandse afkomst in Groningen kampen met sociale isolatie en lichamelijke en psychische klachten.

Het project ‘Eigen regie en participatie’ biedt deze vrouwen trainingen om meer regie over hun eigen leven te krijgen en beter te participeren in de samenleving. In dit onderzoek zijn de resultaten en effectiviteit van het project geëvalueerd.

Relevance

Eigen regie en participatie

Het project "Eigen regie en participatie"bestaat uit drie fasen waarin lichaamsbewustzijn, mindfulness en "professional organising" centraal staan. Vrouwen uit verschillende culturen die in Groningen wonen, kunnen deelnemen aan het project. 

Twee jaar lang hebben onderzoekers van TGO, de Wetenschapswinkel en studenten van Rijksuniversiteit Groningen het project op de voet gevolgd en onderzocht wat de ervaringen van en de uitkomsten voor de deelnemende vrouwen zijn. De gebruikte methoden zijn:

  • Participatief actieonderzoek met kwalitatieve interviews;
  • Responsieve evaluatie: een gezamenlijk leerproces waarbij kennis, ervaringen en ideeën van diverse deelnemers betrokken worden. 

Na de bewezen effectiviteit van de training is deze opgenomen in de aanpak van de WIJ-teams in Groningen.

Dit project is onderdeel van

Contact

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Jasmijn
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Visiting address
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Jasmijn
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, ​​​​Oostersingel