Evaluatieonderzoek Papageno aanpak

Stichting Papageno richt zich met allerlei initiatieven en activiteiten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme. Research
Stichting Papageno richt zich met allerlei initiatieven en activiteiten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme.
In het Papageno Huis in Laren worden jongeren met autisme op weg geholpen naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Because all our research is done in the Netherlands, this page is in Dutch.

Om de jongeren met autisme langzaam te laten wennen aan contacten met anderen, wordt in het Papageno Huis gewerkt vanuit de gedachte: “bij alles wat we doen proberen we de buitenwereld naar binnen te halen.” Daarbij wordt ingespeeld op de talenten van de jongeren en worden mogelijkheden voor creatieve ontwikkeling geboden. 

Papageno Huis Laren
Relevance

Evaluatieonderzoek van de Papageno aanpak

Om de visie op begeleiding van jongeren met autisme steeds te verbeteren en optimaal af te stemmen op de jongeren, is TGO gevraagd een evaluatieonderzoek van de Papageno aanpak uit te voeren. 

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de ervaren uitkomsten van de Papageno aanpak vanuit de ervaringen van de jongeren met autisme die in het Papageno Huis wonen of hebben gewoond, hun naasten en professionals die in het Papageno Huis werken. 

In dit kwalitatieve onderzoek verzamelen we informatie uit dossiers en interviewen we jongeren die in het Papageno Huis wonen of hebben gewoond, hun naasten en professionals. 

Met de resultaten van het onderzoek kan de Papageno aanpak optimaal worden afgestemd op de jongeren die er wonen. 

Opdrachtgever is Stichting Papageno. Het evaluatieonderzoek van de Papageno aanpak is onderdeel van Applied Health Research (TGO).

Timeline

  1. Wetenschappelijke Raad Papageno

    Posted

    Papageno heeft in overleg met haar Wetenschappelijke Raad een onderzoek naar de werkzaamheid van de aanpak in het Papageno Huis geformuleerd. Via Jeanet Landsman, die zitting heeft in de Raad, is Manna Alma senior onderzoeker bij Toegepast Gezondheidsonderzoek van het UMCG, gevraagd dit onderzoek te starten. Manna zet haar ervaring in onderzoek naar autisme graag in om inzicht en advies te geven welke aanpak het meest geschikt is in de Papageno Huizen. “Ik doe toegepast onderzoek”, begint Manna. “Dat betekent dat ik ga kijken wat in de praktijk werkt en wat beter zou kunnen. 

    Meer lezen? Bekijk de laatste nieuwsbrief van Stichting Papageno.

Contact

Manna Alma
Manna Alma Senior researcher

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Evaluatieonderzoek Papageno aanpak
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Visiting address
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Evaluatieonderzoek Papageno aanpak
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, ​​​​Oostersingel