Eigen regie nemen bij re-integratie naar werk (ERIRE)

Development and evaluation of an intervention for sick-listed employees to help them take control in their return-to-work process. Research
Development and evaluation of an intervention for sick-listed employees to help them take control in their return-to-work process.
Wanneer werknemers ziek worden en hun werk niet meer kunnen uitoefenen, heeft dat veel impact. Zieke werknemers gaan een onzekere tijd tegemoet, waarin zij moeten leren omgaan met de nieuwe situatie. In het proces van re-integratie wordt veel verwacht, zoals het begrijpen en aanleveren van informatie, het voeren van gesprekken en het actief bijdragen aan de re-integratie. Met dit onderzoek willen wij de eigen regie van zieke werknemers bevorderen in het re- integratieproces.

Onder eigen regie verstaan we “zelf kennis hebben van het re-integratieproces, de eigen verantwoordelijkheden daarin, en daarnaar kunnen handelen”. Met dit project wordt de eigen regie van de zieke werknemer bevorderd door het vroegtijdig aanbieden van extra gespreksmomenten met een onafhankelijke casemanager en loopbaancoach en aanvullende tools op cruciale momenten in het re-integratieproces, zoals het gesprek met de bedrijfsarts, het maken van een plan van aanpak, en het arbeidsdeskundig onderzoek.

Projectteam ERIRE
Relevance

Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid zieke werknemers vergroten

Bij verzuim en re-integratie is in Nederland wettelijk een actieve rol voor de werknemer en werkgever vastgelegd en daarbij worden zij ondersteund door een arbodienst. Tijdens re-integratie heeft iedereen zich te houden aan de spelregels uit de Wet verbetering Poortwachter en de daaraan gekoppelde werkwijzer van het UWV. De meeste arbeidsorganisaties hebben die spelregels uitgewerkt in een verzuimbeleid of -protocol.

Zieke werknemers weten vaak wel bij wie ze zich ziek moeten melden, maar hebben geen idee hoe het Poortwachterproces er daarna uitziet en wat er op welk moment van hen verwacht wordt. De praktijk wijst uit dat veel zieke werknemers moeite hebben eigen regie te voeren in hun re-integratieproces.

De nieuwe methodiek biedt zieke werknemers in een vroeg stadium na ziekmelding handvatten om zelf regie te nemen in het re-integratieproces en daarmee hun kansen op snellere re-integratie te vergroten. Dit vergroot zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van zieke werknemers, en maakt hen bewust van de actieve rol die ze zelf kunnen spelen in het creëren vaneen gezonde werksituatie.

Timeline

 1. Focusgroepen afgerond en interventie-ontwikkeling

  Posted

  In september en begin oktober stonden verschillende focusgroepen gepland en zijn inmiddels afgerond. De data uit de focusgroepen (en interviews) gaan we gebruiken voor het tweede kwalitatieve artikel. Een mooie mijlpaal dus! 

  We gaan voor beide projecten twee interventies ontwikkelen, waarvoor we een Logic Model of the Problem en Logic Model of Change hebben ontwikkeld. Als onderdeel van de interventies hebben we verschillende tools ontwikkeld, zoals een toolkit voor medewerkers en storyboards die geanimeerd worden in informatieve video's. Ook hebben we de methodieken bepaald voor beide interventies, dus die gaan we de komende periode verder uitwerken. Daarnaast hebben we inmiddels een definitief plan voor de evaluatiefase liggen, dus daar werken we de komende periode naartoe.

 2. ZonMw conferentie Werk, Inkomen & Gezondheid

  Posted

  Hoe versterk je de rol van de zieke werknemer en de leidinggevende in het eerste jaar van het re-integratieproces?

  Op dinsdag 27 september presenteerden we in een interactieve sessie over het 'Eigen regie in re-integratie' project en het 'Passend Werk' project tijdens de ZonMw conferentie Werk, Inkomen & Gezondheid. Het project ‘Eigen regie in re-integratie' heeft als doel de eigen regie van zieke werknemers bevorderen. Daarvoor ontwikkelen we een methodiek met extra gespreksmomenten en tools. In het tweede project ‘Passend werk’ ontwikkelen we een web-based kennisplatform en de rol van ‘passend werk coördinator’ waarmee leidinggevenden beter worden ondersteund bij het vinden van passend werk voor zieke werknemers. Beide projecten hebben we toegelicht in een interactieve sessie. Bekijk het programma hier.

Contact

UMCG afdeling Gezondheidswetenschappen
T.a.v. Annet Jansen FA12
Postbus 30.001
9700 RB Groningen