COPACA

Development of treatment materials aimed at communicative competence in people with aphasia in the chronic phase. Research
Development of treatment materials aimed at communicative competence in people with aphasia in the chronic phase.
Mensen met afasie hebben moeite met communiceren, waardoor het moeilijk is om deel te nemen aan de samenleving. Toch zijn er grote verschillen in de mate waarin mensen met een vergelijkbare vorm en mate van afasie zich in het dagelijks leven kunnen redden. In dit participatief actieonderzoek onderzoeken we waarom dit zo is.

Because all our research is done in the Netherlands, this page is in Dutch.

Video bekijken Scannen
Relevance

Ontwikkeling van behandelmateriaal gericht op het verbeteren van communicatieve competentie van mensen met afasie in de chronische fase.

In onderzoek naar en behandeling van afasie ligt de nadruk vaak op talige vaardigheden. Behandeling is doorgaans gericht op geïsoleerde taalstoornissen (zoals grammatica of woordvinding), met als doel te ‘repareren wat kapot is’. Ook in de literatuur is er sprake van een kennishiaat. Een bekende maar tot op heden onbegrepen paradox in de afasieliteratuur is dat sommige mensen met afasie beter kunnen communiceren dan praten. Momenteel beschikken ontwikkelaars en therapeuten over onvoldoende handvatten om vorm en inhoud te geven aan de behandeling van afasie in de chronische fase.

Ervaringsdeskundigen, naasten en professionals spelen in dit onderzoeksproject een centrale rol. Zij zijn immers degenen die weten welke uitdagingen ze in het dagelijks leven tegenkomen en welke behoeften er bestaan.

Het project heeft zowel een praktisch als een theoretisch doel:

 • Het ontwikkelen van behandelmaterialen gericht op communicatieve vaardigheden en participatie van mensen met afasie.
 • Het opdoen van nieuwe kennis over communicatieve vaardigheden en participatie van mensen met chronische afasie

Meer informatie over communicatie en participatie bij chronische afasie (COPACA)

COPACA is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)

Timeline

 1. Europese dag van de Logopedie

  Posted

  Vandaag worden logopedisten in Europa in het zonnetje gezet. En terecht! Zij zijn van onschatbare waarde in het revalidatieproces van mensen met afasie. In het kader van COPACA hebben we vele interviews afgenomen onder mensen met afasie en hun naasten en telkens werd benadrukt hoe belangrijk hun afasietherapeut voor hen is (geweest).  

  "Dat zijn echt mensen ehm ja die ja dat is gewoon in m’n hart, dat is echt waar, die hebben mij zo geholpen want ehm van bijna niks tot ja toch voor mij heel groot ding, kan ik weer praten en lezen en schrijven" 

  Niet voor niets spelen afasietherapeuten binnen COPACA een centrale rol. Zij zorgen ervoor dat wat we doen en wat we opleveren goed aansluit op de alledaagse (behandel)praktijk. Daar zijn we hen super dankbaar voor!

 2. COPACA op Instagram

  Posted

  COPACA is nu ook te vinden op Instagram. Hier vind je updates, nieuws en tips. Klik hier om ons te volgen!

 3. Persona's van mensen met afasie: wat kun je er in de praktijk mee?

  Posted

  Om kennisproducten en behandelmateriaal zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de kenmerken en wensen van mensen met afasie, zijn binnen het COPACA-project 8 persona’s ontwikkeld. Hoe zijn deze persona’s gemaakt? En wat kun je er in de praktijk mee?

  Lees meer in de nieuwsbrief-special van het kennisplein gehandicaptensector.

 4. Persona's

  Posted

  Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van onze doelgroep. Zo kunnen we het onderzoek en de uitkomsten ervan zo goed mogelijk laten aansluiten bij de kenmerken en wensen van mensen met afasie. Ervaringsdeskundigen, logopedisten en onderzoekers uit de COPACA-projectgroep hebben nagedacht over welke elementen belangrijk zijn om in kaart te brengen. Samen hebben zij 8 persona’s ontwikkeld. 

  • Wil je de persona's gebruiken voor je eigen project, onderzoek of behandeling? Doen! Je vindt ze op de website van het project.
  • Wil je lezen waarom en hoe de persona's zijn ontwikkeld en hoe we ze gaan gebruiken? Lees hier meer. 
 5. Week van de Afasie

  Posted

  Er zijn twee mooie filmpjes te zien over afasie in het televisieprogramma 'Dit is Holland' van RTL4. Het eerste filmpje (is al uitgezonden) werd op zaterdag 8 oktober uitgezonden. Op zaterdag 15 oktober om 11.00 uur wordt het filmpje herhaald. 

  Logopediste Hannelore van der Velden geeft uitleg over afasie en Piet en Ellen Dijkhuizen vertellen over hun leven met afasie. Er zijn ook andere cliënten van het Afasiecentrum in Amsterdam te zien. 

 6. Presentatie afasieconferentie

  Posted

  Zaterdag 1 oktober gaf Majoke van der Werff (logopedist en kernteamlid) een presentatie op de Afasieconferentie: ‘Samen leren, ontdekken en creëren’. Majoke vertelde over de doelen van het project, namelijk:

  • het verkrijgen van gestructureerde inzichten in wat ‘alledaagse interactie’ en ‘communicatieve competentie’ bij afasie inhouden; 
  • het ontwikkelen van materiaal gericht op het bevorderen van communicatieve competentie in alledaagse interactie van mensen met afasie. 

  Ook vertelde ze over de participatieve aanpak: het project wordt uitgevoerd voor en door belanghebbenden. Verder presenteerde ze de eerste bevindingen van het project en vertelde ze over de plannen voor de volgende fase: de interactiedatastudie. Het was fijn om de tussenstand te kunnen delen met en input te krijgen van een grote groep professionals. 

 7. Waarom kunnen sommige mensen met afasie beter communiceren dan praten?

  Posted

  Kennisplein gehandicaptensector interviewt Rimke Groenewold over deze vraag. Een antwoord op deze vraag is namelijk belangrijk voor mensen met afasie en hun naasten, maar ook voor afasietherapeuten en onderzoekers.

  Lees het hele interview hier

 8. COPACA gaat een nieuwe fase in!

  Posted

  Dankzij de analyse van interviews, focusgroepen en vragenlijsten (waaraan in totaal meer dan 100 mensen met afasie, naasten en afasietherapeuten hebben meegedaan), hebben we een beter beeld gekregen van wat ‘communicatieve competentie’ en ‘alledaagse interactie’ inhouden. In de volgende fase gaan we met deze kennis aan de slag en maken we video-opnames van mensen met afasie terwijl ze in gesprek zijn in verschillende contexten. Meer weten? Kijk op www.meedoenmetafasie.nl.

 9. Start nieuwe fase COPACA project

  Posted

  We zijn in een nieuwe fase beland van ons onderzoeksproject COPACA. In het onderstaande video kun je zien wat we in deze nieuwe fase gaan doen.

  Video bekijken Scannen

Contact

Rimke Groenewold
Rimke Groenewold Senior researcher

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project COPACA
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Visiting address
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project COPACA
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, Oostersingel