COPACA Ontwikkeling van behandelmateriaal gericht op communicatieve competentie bij mensen met afasie in de chronische fase. Research
Ontwikkeling van behandelmateriaal gericht op communicatieve competentie bij mensen met afasie in de chronische fase.
Mensen met afasie hebben moeite met communiceren, waardoor het moeilijk is om deel te nemen aan de samenleving. Toch zijn er grote verschillen in de mate waarin mensen met een vergelijkbare vorm en mate van afasie zich in het dagelijks leven kunnen redden. In dit participatief actieonderzoek onderzoeken we waarom dit zo is.
Video bekijken Scannen
Relevance

Ontwikkeling van behandelmateriaal gericht op het verbeteren van communicatieve competentie van mensen met afasie in de chronische fase.

In onderzoek naar en behandeling van afasie ligt de nadruk vaak op talige vaardigheden. Behandeling is doorgaans gericht op geïsoleerde taalstoornissen (zoals grammatica of woordvinding), met als doel te ‘repareren wat kapot is’. Ook in de literatuur is er sprake van een kennishiaat. Een bekende maar tot op heden onbegrepen paradox in de afasieliteratuur is dat sommige mensen met afasie beter kunnen communiceren dan praten. Momenteel beschikken ontwikkelaars en therapeuten over onvoldoende handvatten om vorm en inhoud te geven aan de behandeling van afasie in de chronische fase.

Ervaringsdeskundigen, naasten en professionals spelen in dit onderzoeksproject een centrale rol. Zij zijn immers degenen die weten welke uitdagingen ze in het dagelijks leven tegenkomen en welke behoeften er bestaan.

Het project heeft zowel een praktisch als een theoretisch doel:

  • Het ontwikkelen van behandelmaterialen gericht op communicatieve vaardigheden en participatie van mensen met afasie.
  • Het opdoen van nieuwe kennis over communicatieve vaardigheden en participatie van mensen met chronische afasie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden via meedoenmetafasie.nl.

COPACA is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)

Timeline

  1. Start nieuwe fase COPACA project

    Posted

    We zijn in een nieuwe fase beland van ons onderzoeksproject COPACA. In het onderstaande filmpje kun je zien wat we in deze nieuwe fase gaan doen.

    Video bekijken Scannen