Hersenschudding
CFX Cognitieve FX’ EPIC Behandeling voor Aanhoudende Klachten na een Hersenschudding – Hype of Hoop? Research
Cognitieve FX’ EPIC Behandeling voor Aanhoudende Klachten na een Hersenschudding – Hype of Hoop?
Een hersenschudding heeft in 10 tot 30 procent van de gevallen langdurige klachten tot gevolg die het dagelijks leven in sterke mate kunnen belemmeren.

In Nederland zijn geen bewezen effectieve behandelingen beschikbaar voor genezing van aanhoudende klachten. Om deze reden zien jaarlijks honderden patiënten de Cognitive FX-behandeling (CFX) in Amerika als laatste redmiddel. 

In dit onderzoek wordt nagegaan of de behandeling werkt en wat de mogelijk werkzame elementen ervan zijn.

Relevance

Verkennend onderzoek naar EPIC behandeling

Recentelijk is de belangstelling voor de ‘Enhanced Performance in Cognition’ (EPIC) behandeling door CFX toegenomen. Deze behandeling is gericht op aanhoudende klachten na een hersenschudding. Per jaar reizen honderden Nederlandse patiënten naar Utah (USA) voor deze kostbare behandeling waarvan de effectiviteit niet wetenschappelijk is onderzocht.

Dit project voert verkennend onderzoek uit naar de mogelijke werking van de CFX-behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TGO in samenwerking met het Amsterdam UMC en een landelijke groep experts, artsen, ervaringsdeskundigen en patiëntenorganisaties. 

De methoden zijn exploratief en kwantitatief van aard:

  • Exploratief: inzicht krijgen in en het onderzoeken van de werkzame elementen van de behandeling door interviews met CFX-experts en focusgroepen met onafhankelijke experts. Het in kaart brengen van patiëntenervaringen door vragenlijsten en interviews. 
  • Kwantitatief: metingen van korte- en langere termijn effecten. Bepalen van factoren die bijdragen aan verschillen tussen patiënten. 

De resultaten worden beschikbaar gemaakt in openbare samenvattingen. Dit draagt bij aan meer kennis bij behandelaren en betere informatie voor patiënten.

CFX is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)