BRAVO Implementatieonderzoek naar een basisbegeleidingsmodel voor mensen met een verstandelijke beperking. Research
Implementatieonderzoek naar een basisbegeleidingsmodel voor mensen met een verstandelijke beperking.
Bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking maakt Talant gebruik van een groot aantal methodieken die vaak beperkt geïmplementeerd zijn.

De wildgroei aan methodieken en werkwijzen bij Talant was de aanleiding voor eerder onderzoek naar welke bouwstenen een basismodel voor zorg en ondersteuning moet bevatten. Met deze resultaten is een nieuwe fase opgestart: implementatieonderzoek naar een basisbegeleidingsmodel.

Relevance

Het implementeren van de principes van het basisbegeleidingsmodel in de praktijk

Het doel van BRAVO is het ontwikkelen van een basisbegeleidingsmodel voor de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking die door alle hulpverleners en voor elke cliënt van Talant kan worden gebruikt. 

Om te onderzoeken welke benadering werkt en welke niet is een stuurgroep opgericht en zijn twee pilotlocaties aangewezen. Er lopen verschillende deelprojecten om het basisbegeleidingsmodel van Talant te verfijnen, waarbij cliënten, naasten en begeleiders meedenken vanuit de praktijk.

BRAVO is een onderdeel van Applied Health Research (TGO)

Contact