Autisme Boven Water

Ondersteuning in de diagnostiek van autisme en de vertaling naar de dagelijkse context en begeleiding. Research
Ondersteuning in de diagnostiek van autisme en de vertaling naar de dagelijkse context en begeleiding.
Bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking komt vaak moeilijk verstaanbaar gedrag voor. Dat is gedrag waarvan onduidelijk is hoe het ontstaat en wat het betekent. Voorbeelden zijn agressie of prikkelbaarheid. Een belangrijke risicofactor voor dit gedrag is autisme.

Because all our research is done in the Netherlands, this page is in Dutch.

Autisme wordt echter niet altijd goed herkend. Het goed in kaart brengen van autisme kan leiden tot aanpassingen in de begeleiding en context en tot een betere kwaliteit van leven voor de persoon, naaste en begeleider. In de praktijk blijkt de diagnostiek van autisme bij deze groep niet zo eenvoudig. 

Relevance

Ondersteuning in de diagnostiek van autisme en de vertaling naar de dagelijkse context en begeleiding

In dit participatieve actieonderzoek streven we naar verbetering van de beschrijvende diagnostiek.

Daarvoor ontwikkelen we in samenwerking met naasten, begeleiders, gedragskundigen, andere zorgprofessionals en onderzoekers vier producten:

  1. Een instrument(arium) specifiek voor de diagnostiek van autisme
  2. Handleiding voor het afnemen van het instrument(arium) 
  3. Scholing voor het afnemen van het instrument(arium)
  4. Stappenplan voor analyse en beschrijving van behoeften en mogelijkheden van een persoon met matige of ernstige verstandelijke beperking en mogelijk autisme.

De ontwikkelde producten ondersteunen in de diagnostiek van autisme en de vertaling naar de dagelijkse context en begeleiding. Met betere diagnostiek van autisme bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking hopen we de kwaliteit van leven van hen, hun naasten en begeleiders te verbeteren. 

TGO participeert in dit project dat geleid wordt door Accare en GGZ Drenthe, Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie.

Our current members

Contact

Manna Alma
Manna Alma Senior researcher

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Autisme Boven Water
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Visiting address
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Autisme Boven Water
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, ​​​​Oostersingel