Auditorium of the RUG
The imaging tree of parathyroid diseases Event

The imaging tree of parathyroid diseases

Period:
- 14:30
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

The current thesis investigates diagnostic molecular, optical and optoacoustic imaging techniques in parathyroid diseases. These imaging modalities may support surgical planning and have the potential to provide critical anatomical and biological information before and during surgery. In the first part of this thesis, we found that employing nuclear imaging techniques according to a standardized method in patients with primary hyperparathyroidism allows for the localization of parathyroid diseases with high accuracy before surgery. As a result, a minimally invasive surgical intervention is sufficient in these patients with fewer complications.

The second part of this thesis focuses on preserving parathyroid glands during thyroid surgery to prevent hypoparathyroidism using optical fluorescence and optoacoustic imaging. Optical fluorescence imaging, where a fluorescent imaging agent lights up blood vessels during surgery, can assist in this clinical challenge. Moreover, optoacoustic imaging, an imaging modality that uses light to generate ultrasound waves, thereby providing both anatomical and biological information about the tissue, may be of help. We show the potential of standardized and quantitative optical and optoacoustic imaging in thyroid surgery patients to support clinical decision-making and ultimately prevent parathyroid function impairment. To incorporate these imaging techniques into the standard of care, we need to collaborate internationally to standardize evidence-based imaging and treatment guidelines. Eventually, illuminating parathyroid glands using these different techniques on the imaging tree of parathyroid diseases may guide surgical decision-making and improve surgical outcomes.

PhD student

M. (Milou) Noltes

Promotors

Prof. dr. S. Kruijff; prof. dr. R.A.J.O. Dierckx

 • Noltes illustreert in haar proefschrift dat de toepassing van nucleaire, optische en opto-akoestische beeldvorming van bijschildklieren de chirurgische besluitvorming bij patiënten met bijschildklieraandoeningen ingrijpend kan veranderen. Deze beeldvormingsmodaliteiten kunnen de chirurgische planning ondersteunen en hebben de potentie om kritische anatomische en biologische informatie te verschaffen voorafgaand aan en tijdens de operatie. In het eerste deel van haar proefschrift vond Noltes dat het uitvoeren van nucleaire beeldvormingstechnieken volgens een gestandaardiseerde werkwijze bij patiënten met primaire hyperparathyreoïdie, preoperatieve lokalisatie van bijschildklieraandoeningen mogelijk maakt met een hoge nauwkeurigheid. Hierdoor volstaat bij deze patiënten een kleinere ingreep met minder complicaties tot gevolg.

  In het tweede deel van haar proefschrift focust Noltes zich op het sparen van bijschildklieren tijdens schildklieroperaties om hypoparathyreoïdie te voorkomen, met behulp van optische fluorescentie en opto-akoestische beeldvorming. Optische fluorescentiebeeldvorming, waarbij een fluorescerend beeldvormend middel de bloedvaten oplicht tijdens de operatie, kan helpen bij deze klinische uitdaging. Bovendien kan opto-akoestische beeldvorming, een beeldvormingsmodaliteit dat licht gebruikt om echogolven te genereren om zo anatomische en functionele informatie over het weefsel te verschaffen, helpen bij deze uitdaging. Dit proefschrift toont de potentie aan van gestandaardiseerde en kwantitatieve optische en opto-akoestische beeldvorming bij patiënten die schildklierchirurgie ondergaan om de chirurgische besluitvorming te ondersteunen en uiteindelijk hypoparathyreoïdie te voorkomen. 

  Om deze beeldvormingstechnieken in de standaardzorg op te nemen, is internationale samenwerking nodig om op wetenschap gebaseerde richtlijnen te formuleren die aanbevelingen doen over beeldvormingsprotocollen van de bijschildklieren en uitkomstparameters definiëren. Het oplichten van de bijschildklieren door middel van verschillende technieken aan de bijschildklier-beeldvormingsboom kan de chirurg ondersteunen in zijn of haar besluitvorming en de chirurgische resultaten verbeteren.

  Curriculum Vitae

  Milou Noltes (1995) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Oncologisch Chirurgie en Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarna zal zij werkzaam zijn als arts-assistent chirurgie bij het Martini Ziekenhuis en tevens zal zij haar onderzoek voortzetten als post-doc. De titel van haar proefschrift luidt: The imaging tree of parathyroid diseases - Improving surgical outcomes by illuminating parathyroid glands.

  Promotoren

  Prof. dr. S. Kruijff; prof. dr. R.A.J.O. Dierckx