Auditorium of the RUG
The controversy of arterial blood pressure and retinal perfusion Event

The controversy of arterial blood pressure and retinal perfusion

Period:
- 11:00
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

Glaucoma is a chronic eye disease characterized by thinning of the retina, death of ganglion cells, and progressive loss of vision, eventually leading to blindness. The prevalence of glaucoma is estimated at 1-3% of those over 40 years old. With a constantly aging population, this number is expected to increase significantly over the next 10 years. Even with treatment, about 15% of people with glaucoma currently develop residual vision or tunnel vision and eventually become blind or partially sighted. 

The mechanisms behind ganglion cell death are poorly understood. Elevated eye pressure is the main risk factor for glaucoma, but treatment in the form of medication, laser, or surgery can only slow the decline, not stop it. In addition, high intraocular pressure is neither necessary nor sufficient for the development of glaucoma, indicating the existence of other unknown risk factors. 
It has been established that the death of ganglion cells results in a decreased oxygen demand and a concomitant decrease in blood flow. However, there is also a hypothesis that reduced or unstable blood supply is not only a consequence, but also a cause of glaucoma. This is known as the ‘chicken-egg’ dilemma in glaucoma. It is supported by the observation that the risk of developing glaucoma is higher in people with very low blood pressure (sometimes even as a result of overtreatment of high blood pressure).

This dissertation is an attempt to methodically examine whether blood pressure can be linked to changes in the retina that could suggest susceptibility to glaucoma. For this purpose, we analyze epidemiological data from the Groningen Longitudinal Glaucoma Study, we use advanced imaging techniques to model the microcirculation, and we describe its relationship with the neural structure and oxygen consumption of the retina. We provide evidence leaning towards the existence of a vascular component, likely pertinent to glaucoma.

PhD-Student

K. (Konstantinos) Pappelis

Promotors

prof. dr. N.M. Jansonius; prof. dr. P. van Dijk

Dutch Summary

Glaucoom is een chronische oogziekte die bij zo’n 1 tot 3 procent van de mensen van 40 jaar of ouder voorkomt. Bij deze patiënten wordt het netvlies dunner, sterven zogenoemde ganglioncellen af en vermindert het zicht tot uiteindelijke blindheid. Het onderliggende mechanisme van deze ziekte is nog niet helemaal duidelijk, en dat maakt behandeling lastig. Het idee is wel dat de bloeddruk een rol speelt in dit proces, en daarom onderzocht Pappelis in dit proefschrift hoe bloeddruk en veranderingen in het netvlies kunnen leiden tot het ontwikkelen van glaucoom.

Voor zijn onderzoek maakte Pappelis gebruik van gegevens uit de Groningen Longitudinal Glaucoma Study. Hierin vond hij geen algemeen verband tussen patiënten die medicijnen slikten om hun bloeddruk te verlagen en de ontwikkeling van het glaucoom, maar wel een beschermende werking van enkele specifieke medicijnen. 

Om de rol van bloeddruk in de bloedvaten van het netvlies beter in kaart te kunnen brengen, ontwikkelde Pappelis een nieuwe methode om met behulp van de beeldvormingstechniek OCT-angiografie (OCTA). Met behulp van deze techniek en aanvullende testen op proefpersonen, concludeerde Pappelis dat er wel degelijk een relatie is tussen de doorbloeding van het netvlies, de bloeddruk en de dikte van het netvlies. Ook het zuurstofverbruik van het netvlies speelt hierbij een rol. Met deze resultaten hoopt Pappelis meer inzicht te hebben gegeven in de achterliggende processen die een rol spelen bij glaucoom, en mogelijk bij kunnen dragen aan een toekomstige behandeling.

Curriculum Vitae:

Konstantinos Pappelis (1991) studeerde Geneeskunde aan de National Kapodistrian University of Athens, Griekenland. Hij deed zijn promotieonderzoek bij de afdeling Oogheelkunde van het Brain and Cognition instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Inmiddels is hij werkzaam als postdoc bij het UMCG. De titel van zijn proefschrift luidt: “Over de Onbepaaldheden van Glaucoom. De Controverse van Arteriële Bloeddruk en Retinale Perfusie.”