Auditorium of the RUG

Social engagement during the retirement transition: insights into volunteering, caregiving, and grandparenting

Event

Social engagement during the retirement transition: insights into volunteering, caregiving, and grandparenting

Period:
- 14:30
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

Radical changes occurred in late-career work and retirement in the last decade. Next to increased retirement ages, employment beyond public pension age is becoming more common. This research investigates the implications of longer working lives for social engagement in the Netherlands, focusing on volunteer work, informal care, and grandchild care during the retirement transition. The findings suggest that especially the emergence of paid post-retirement jobs might reduce the participation in volunteer work of recent retirees, as the two activities compete with each other. The findings further imply that the extension of working lives will not discourage the provision of informal care, but rather may increase the share of older workers who combine paid work with informal care. Moreover, the findings demonstrate that grandparents play an active role in family life after retirement, even when they work in paid post-retirement jobs. Yet, delayed retirement due to increases in the public pension age will likely reduce the share of grandparents available for grandparenting. Taken together, this research highlights the unintended side effects of extending working lives for social engagement. As future cohorts of older workers will work longer, the combination of paid work and social engagement will continue to require the attention of policy makers, organisations, family members and older adults themselves.

PhD student

Olga Grünwald

Promotors

prof. dr. C.J.I.M. Henkens, M. Damman

 • Sociale participatie van gepensioneerden na veranderingen in werk en pensioen

  De afgelopen tien jaar zijn er grote veranderingen doorgevoerd op het gebied van werk en pensioen. De pensioenleeftijd is onder andere verhoogd en ook worden mensen gestimuleerd om na hun pensionering betaald door te werken. In dit proefschrift onderzocht Grünwald welk effect deze veranderingen hebben op de sociale participatie van ouderen in Nederland.

  Voor haar onderzoek keek Grünwald met name naar de invloed van pensionering op het actief zijn in vrijwilligerswerk, mantelzorg en zorg voor kleinkinderen. Hieruit bleek dat de opkomst van betaalde doorstartbanen na het pensioen ervoor hebben gezorgd dat recent gepensioneerden minder aan vrijwilligerswerk doen. Deze banen zorgen er echter niet voor dat mensen minder mantelzorg verlenen, dit blijkt weinig beïnvloed te worden door de pensionering. Ook vond Grünwald dat grootouders na hun pensioen een actieve rol spelen in de zorg voor de kleinkinderen, zelfs wanneer ze betaald blijven werken.

  Deze resultaten belichten volgens Grünwald de onbedoelde effecten van langer doorwerken op sociale participatie van ouderen. Hier moeten we volgens de promovendus rekening mee houden, aangezien toekomstige cohorten van oudere werknemers tot op hogere leeftijd zullen doorwerken en daarmee deze taken moeten blijven combineren.

  Curriculum Vitae

  De titel van het proefschrift luidt: “Social engagement during the retirement transition - insights into volunteering, caregiving, and grandparenting.” Olga Grünwald (1989) studeerde Sociologie aan de Universität zu Köln in Duitsland. Ze deed haar promotieonderzoek bij het SHARE instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Inmiddels is ze werkzaam als onderzoeker bij het NIDI.

  Promotoren

  prof. dr. C.J.I.M. Henkens, M. Damman