Auditorium of the RUG
Salivary gland organoids to study radiation-induced microenvironmental changes: a versatile translational tool Event

Salivary gland organoids to study radiation-induced microenvironmental changes: a versatile translational tool

Period:
- 11:00
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

The work described in this thesis focused on two main points. Firstly, we aimed to unravel the effect of radiation-induced microenvironmental changes on the regenerative potential of SGSCs and investigate the possible modulation or intervention of microenvironmental factors to improve SGSC function by using salivary gland organoids as a model. Secondly, we utilized human salivary gland biopsy-derived organoids to explore the SARS-CoV-2 infection process.

PhD student

Yi Wu

Promotors

prof. dr. R.P. Coppes, prof. dr. A. Vissink, L. Barazzuol, dr. S.A. Pringle 

 • Bestudering van straling-geïnduceerde veranderingen in het micromilieu met behulp van speekselklierorganoïden 

  Jaarlijks krijgen wereldwijd zo’n 700.000 patiënten de diagnose hoofd-halskanker. Ongeveer 40% van deze patiënten ontwikkelt xerostomie (droge mond), een bijwerking als gevolg van radiotherapie. Bij een bestraling in het hoofd-halsgebied liggen de speekselklieren immers vaak in het bestralingsveld waardoor deze worden meebestraald. Dit veroorzaakt een afname van de speekselsecretie die, naast xerostomie, ook kan leiden tot problemen met spreken, kauwen en slikken, en een verhoogde vatbaarheid voor tandcariës en mondinfecties. Daardoor vermindert de kwaliteit van leven van de patiënt sterk.
  Voor het herstel van schade aan de speekselklier bevat de speekselklier stamvoorlopercellen (SSC). De door straling geïnduceerde speekselklierdisfunctie wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een gebrek aan overlevende en gezonde SSC. Transplantatie van deze SCC is een optie om de speekselklier weer van voldoende stamcellen te voorzien. Eerdere experimenten hebben laten zien dat getransplanteerde SSC de nog aanwezige cellen veranderen, mogelijk doordat ze lokaal in het micromilieu modulerende factoren uitscheiden. Er is weinig bekend over de invloed van bestraling op het micromilieu van de SSC en de rol die het micromilieu speelt bij (het gebrek aan) regeneratie.
  Wu richtte zich in haar promotieonderzoek op twee hoofdpunten. Ten eerste wilde ze het effect van straling-geïnduceerde micro-omgevingsveranderingen op het regeneratieve potentieel van de SSC ontrafelen. Hierbij onderzocht ze het effect van de modulatie en interventie van micro-omgevingsfactoren op de SSC-functie. Hiervoor gebruikte ze een speekselklierorganoïden-model. Ten tweede onderzocht ze het SARS-CoV-2 infectieproces met behulp van menselijke speekselklierorganoïden.

  Curriculum Vitae

  Yi Wu (1990) studeerde Tandheelkunde (BSc en MSc) aan de Tianjin Medical University, Tianjin, China. Vervolgens deed zij haar promotieonderzoek bij de afdelingen Radiotherapie en Biomedische Wetenschappen van Cellen en Systemen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze gaat na haar promotie een klinische-postdoc volgen aan de Peking University Shenzhen Ziekenhuis, China, alwaar ze een driejarige klinische training krijgt en daarnaast onderzoek verricht. De titel van haar proefschrift luidt: Salivary gland organoids to study radiation-induced microenvironmental changes: a versatile translational tool.

  Promotoren

  prof. dr. R.P. Coppes, prof. dr. A. Vissink, L. Barazzuol, dr. S.A. Pringle