Auditorium of the RUG
Recovery rules Event

Recovery rules

Period:
- 11:00
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

Based on the findings in this thesis, trainers and coaches should be vigilant on hidden recovery processes. This can be the case if performance is already at baseline values while biochemical markers remain impaired by previous load. Adequate communication between coach and player adds to more insight in match exertion and the process of post-match recovery of the player. For optimal performance, discrepancy between coaches’ and players’ perceptions should be reduced to a minimum. Within intensified competition coaches tend to overcompensate training load. Match load indicators such as HIR and PC influence fatigue and general muscle soreness, respectively and might, therefore, be used as feedback parameters. Moreover, well-being, fatigue and TQR are most useful for their responsiveness to acute increased load.

PhD student

S.H. (Steven) Doeven

Promotors

prof. dr. K.A.P.M. Lemmink

 • Topsporters, trainers en coaches streven naar prestatieverbetering en moeten tegelijkertijd blessures en ziektes voorkomen. Naast het adequaat inschatten van belasting, speelt voldoende herstel een belangrijke rol met name tijdens hoog intensieve training- en wedstrijdperiodes. In zijn proefschrift onderzocht Doeven de determinanten van herstel en het tijdsverloop van herstel tijdens intensieve training- en wedstrijdperiodes binnen teambalsporten op het hoogste niveau.

  Gebaseerd op de bevindingen in dit proefschrift moeten trainers en coaches zich bewust zijn van verborgen herstelprocessen. Dit kan het geval zijn als onderliggende mechanismen van spierherstel, zoals aangegeven door biochemische markers, nog in volle gang zijn terwijl herstel op prestatietests al is bereikt. Adequate communicatie tussen coach en speler draagt bij aan meer inzicht in de wedstrijdinspanning en het proces van herstel na de wedstrijd van de speler.

  Voor optimale prestaties moet de discrepantie tussen de percepties van coaches en spelers tot een minimum worden beperkt. Tijdens hoog intensieve wedstrijdperiodes hebben coaches de neiging om de trainingsbelasting te overcompenseren. Belastingindicatoren van een wedstrijd, zoals hardlopen op hoge intensiteit en fysiek contact, beïnvloeden respectievelijk vermoeidheid en algemene spierpijn en kunnen daarom worden gebruikt als feedbackparameters. Bovendien zijn vermoeidheid en totale kwaliteit van herstel zeer bruikbaar door de responsieve reactie op acute verhoogde belasting.

  Curriculum Vitae

  Steven Doeven (1981) studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij de Faculteit Medische Wetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarna zal hij werkzaam zijn als opleidingsmanager bij de Hanzehogeschool Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: Recovery rules. Post-match recovery and load management during match congestion in elite team sport players.

  Promotoren

  prof. dr. K.A.P.M. Lemmink