Auditorium of the RUG

Novel insights into determinants and prevention of atrial fibrillation progression

Event

Novel insights into determinants and prevention of atrial fibrillation progression

Period:
- 14:30
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

Atrial fibrillation (AF) is the most prevalent arrhythmia, and its prevalence is expected to continue to rise. This is alarming, since incident AF and AF progression are associated with major adverse events such as heart failure, stroke, impaired quality of life and mortality. AF is a progressive disease, usually starting with short lasting, paroxysmal self-terminating episodes, that often progresses to more frequent, non-self-terminating and longer episodes (persistent or permanent AF). The mechanisms and processes that underlie AF and AF progression are complex and not completely understood. Various mechanisms, caused by risk factors and comorbidities, such as hypertension, obesity, and diabetes, lead to atrial remodelling. Determinants of AF progression are not optimally studied. In this thesis potential new determinants for AF progression are studied. In addition to clinical factors (risk factors, electrocardiogram, echocardiography, cardiac computed tomography), blood biomarkers are also studied in search for potential determinants of AF progression. Further, AF progression is studied in a unique way by using continuous rhythm monitoring with an implantable looprecorder. This thesis also examines the effect of treatment of known risk factors and comorbidities of AF for the prevention of AF progression on short and long-term follow-up. This thesis provides insight into current treatment of risk factors and comorbidities and its impact on prevention of AF progression. Additionally, this thesis may help to better understand mechanisms and processes underlying AF progression, possibly predict which patients will have AF progression, and give the possibility of early and more aggressive treatment to prevent AF progression.

PhD student

Bao-Oanh Nguyen

Promotors

prof. dr. I.C. van Gelder, prof. dr. M. Rienstra

Nieuwe inzichten in determinanten en preventie van progressie van atriumfibrilleren

Atriumfibrilleren (AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis. Wereldwijd hebben miljoenen mensen deze hartritmestoornis. De verwachting is dat de prevalentie zal stijgen ten gevolge van de vergrijzing en het toenemend aantal risicofactoren en comorbiditeiten. Dit is zorgwekkend gezien AF geassocieerd is met hartfalen, beroerte, verminderde cognitieve functie, verminderde kwaliteit van leven en overlijden.

AF is een progressieve ziekte, vaak startend met korte, aanvalsgewijze, zelf-terminerende episodes die op den duur frequenter, niet-zelf-terminerend en langer worden. De mechanismes en processen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van AF en AF-progressie zijn complex en nog niet volledig begrepen. Verschillende mechanismen, veroorzaakt door risicofactoren en comorbiditeiten (zoals hypertensie, obesitas en diabetes), leiden tot verandering van de atria. Voorspellende factoren van AF-progressie zijn nog niet optimaal onderzocht.

In haar proefschrift keek Nguyen naar mogelijke nieuwe voorspellende factoren van AF-progressie. Naast klinische factoren (onder andere risicofactoren, ECG, echo en CT-scan) keek ze ook naar bloedbiomarkers om potentiële voorspellers van AF-progressie te onderzoeken. Tevens keek ze op een unieke manier naar AF-progressie door middel van continue ritmemonitoring. Daarnaast wordt in dit proefschrift gekeken naar het effect van de behandeling van reeds bekende risicofactoren van AF voor de preventie van AF-progressie op korte en lange termijn. Dit proefschrift geeft inzicht in de invloed van de huidige behandeling van risicofactoren op de preventie van AF-progressie. Daarnaast kan dit proefschrift helpen bij het beter begrijpen van mechanismen en processen die bij AF-progressie ten grondslag liggen en mogelijk helpen bij het voorspellen welke patiënten AF-progressie zullen krijgen, en daarmee de mogelijkheid deze patiënten eerder en agressiever te behandelen.

Curriculum Vitae

Bao-Oanh Nguyen (1989) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Daarna was zij werkzaam als ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) op de afdeling Cardiologie in Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen. Haar promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarna was zij werkzaam als ANIOS cardiologie. Momenteel is zij werkzaam zijn als AIOS (arts in opleiding tot specialist) cardiologie en bezig met haar vooropleiding bij de Interne Geneeskunde in het Medisch Centrum Leeuwarden.  De titel van haar proefschrift luidt: Novel insights into determinants and prevention of atrial fibrillation progression.

Promotors

prof. dr. I.C. van Gelder, prof. dr. M. Rienstra