Auditorium from the RUG
Monitoring and treatment strategies for endovascular treatment of acute ischemic stroke Event

Monitoring and treatment strategies for endovascular treatment of acute ischemic stroke

Period:
- 09:00
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

This thesis examines several aspects that may contribute to the optimization of endovascular treatment (EVT) for acute ischemic stroke in order to improve clinical outcomes. In the first part of the thesis, the role of periprocedural monitoring is investigated. The effect of hypotension and the feasibility of near-infrared spectroscopy monitoring are analyzed. In the second part of the thesis, the impact of various management strategies is investigated. These strategies include local intra-arterial thrombolytics, carotid artery stenting during EVT, testing for abnormal clopidogrel metabolism in patients who undergo elective carotid artery stenting and alternative arterial access routes for EVT.

PhD student

Sabine Collette

Promotors

prof. dr. R.A.J.O. Dierckx, dr. R.P.H. Blokkers, dr. M. Uyttenboogaart

 • Optimalisatie van endovasculaire trombectomie bij een acuut herseninfarct

  De afgelopen jaren zijn er veel vooruitgangen geboekt in de behandeling van een acuut herseninfarct. De nieuwste techniek voor het verwijderen van een bloedstolsel in de hersenbloedvaten is endovasculaire trombectomie (EVT). Tijdens EVT wordt via de lies een katheter door de bloedvaten naar het brein gebracht om het stolsel te verwijderen. Hoewel deze behandeling ervoor heeft gezorgd dat meer mensen een herseninfarct overleven, is nog steeds ongeveer de helft van de patiënten 90 dagen na de ingreep afhankelijk van hulp of overleden. In dit proefschrift onderzocht Collette daarom manieren om EVT te optimaliseren en de uitkomsten voor patiënten te verbeteren.

  Allereerst onderzocht Collette hoe een patiënt tijdens een EVT het beste in de gaten kan worden gehouden. Ze vond onder andere dat een te lage bloeddruk een nadelig effect had op het herstel van patiënten. Het monitoren van het zuurstofgehalte in het brein via nabij-infrarood spectroscopie leek geen toegevoegde waarde te hebben.

  Daarnaast bekeek de promovendus verschillende behandelstrategieën tijdens EVT. Collette en collega’s vonden onder andere dat lokale intra-arteriële trombolytica weinig worden toegepast en niet tot meer complicaties leiden. Een mogelijk voordelig effect van lokale intra-arteriële trombolytica zal middels grote studies moeten worden aangetoond. Indien een herseninfarct is ontstaan door een vernauwing in de halsslagader, kan deze vernauwing al tijdens EVT behandeld worden met een stent. Met deze en andere aanknopingspunten hoopt Collette duidelijk te hebben gemaakt dat EVT verder geoptimaliseerd kan worden om in de toekomst patiënten nog beter te kunnen helpen.

  Curriculum Vitae

  De titel van het proefschrift luidt: “Monitoring and treatment strategies for endovascular treatment of acute ischemic stroke.” Sabine Collette (1994) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar promotietraject volgde Sabine de opleiding tot Epidemioloog B bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze deed haar promotieonderzoek bij de afdeling radiologie van het Kolff instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Inmiddels is ze werkzaam als ANIOS ouderengeneeskunde bij Oosterlengte.

  Promotoren

  prof. dr. R.A.J.O. Dierckx, dr. R.P.H. Blokkers, dr. M. Uyttenboogaart