Auditorium of the RUG
Minimally invasive surgery for sympathetic nervous system disorders Event

Minimally invasive surgery for sympathetic nervous system disorders

Period:
- 11:00
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

This thesis evaluates the outcome of a minimally invasive thoracic operative technique for performing a surgical interruption of sympathetic signals, needing only one surgical access point per side. This technique and its long- and short-term outcomes are evaluated in patients suffering from severe palmar and/or axillary excessive sweating (hyperhidrosis), facial blushing, Raynaud's phenomenon or to palliate abdominal pain following chronic pancreatitis.

In an adult focal hyperhidrosis population, this procedure proves highly effective and without major side-effects, especially in the palmar subgroup. Results in minors and children are less promising due to a substantial higher recurrence of symptoms. A slightly modified approach is performed in patients with severe facial blushing, staging the procedure. Here also high satisfaction rates are obtained. In patients with Raynaud's phenomenon, a vasospastic disorder typically targeting the hand and feet, a clear benefit in perceived as well in objectively measured palmar perfusion is seen. This effect is most pronounced in the short term but remains significant after 12 months. Longer term studies are currently underway.

Finally, the first ever case series of single-port splanchnotomy is described in patients with chronic pancreatitis refractory to more conventional therapy. A significant reduction in pain perceived by these patients is observed.

PhD student

Michiel Kuijpers

Promoter

Prof. Dr. M. Mariani

 • Kuijpers onderzoekt in zijn proefschrift de resultaten van een minimaal invasieve operatietechniek, waarmee een onderbreking van de thoracale nervus sympathicus wordt verricht, waarbij slechts één chirurgische toegangspoort per zijde benodigd is. Resultaten op de lange en korte termijn worden onderzocht bij patiënten lijdend aan ernstig overmatig zweten (hyperhidrosis) van de handen en/of oksels, blozen, het fenomeen van Raynaud of als behandeling van ernstige abdominale pijn ten gevolge van chronische pancreatitis.

  In een volwassen populatie lijdend aan focale hyperhidrosis wordt met deze techniek een zeer fraai resultaat bereikt zonder ernstige bijwerkingen, met name in de groep met palmaire klachten. Het resultaat bij kinderen is minder veelbelovend, in deze groep wordt significant meer terugkeer van klachten gezien na een aanvankelijke geslaagde operatie. Bij patiënten lijdend aan ernstig overmatig blozen worden in een aangepaste, gefaseerde vorm juist zeer goede resultaten gezien, evenals bij klachten die het gevolg zijn van malperfusie door de vasospastische ziekte van Raynaud, waar zowel een subjectieve als te objectiveren toename van handperfusie post interventie wordt gezien. Dit effect is het meest uitgesproken op de korte termijn, maar blijft ook na 12 maanden significant. Onderzoek naar de langere termijneffecten is momenteel gaande.

  Het proefschrift sluit af met de eerst beschreven serie van één-poorts thoracale nervus splanchnicus denervatie. In deze patiënten met veel pijn ten gevolge van chronische pancreatitis, die niet voldoende reageert op meer conventionele pijnstilling, wordt een significante reductie in pijnstilling bereikt.

  Curriculum Vitae

  Michiel Kuijpers (1981) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierna volgde een opleiding tot cardiothoracaal chirurg in het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij sinds 2015 werkzaam is in de staf. De titel van zijn proefschrift luidt: Minimally invasive surgery for sympathetic nervous system disorders.

  Promotor

  Prof. Dr. M. Mariani