Auditorium of the RUG
Inflammation as a transdiagnostic factor in the development of psychopathology and somatic symptoms Event

Inflammation as a transdiagnostic factor in the development of psychopathology and somatic symptoms

Period:
- 11:00
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

This dissertation focuses on the role of inflammation in the development of psychopathology and
somatic symptoms. Our question was whether different types of stressors lead to the development of psychiatric or somatic symptoms via an activated immune system. We have focused on herpes infections, childhood trauma and sleep as stressors that might be related to both inflammation and psychiatric and somatic symptoms.
We studied associations in a large group of adolescents from the TRAILS cohort. We performed a clinical study to study whether inhibiting virus activity has an effect on inflammation in the brain. In a small group of 10 participants, we focused on the link between sleep, inflammation and somatic symptoms, by following them for 63 days with diary measurements. 
We found no evidence for our hypothesis that stressors lead to psychiatric or somatic symptoms via inflammation. Herpes simplex type 1 infection was associated with decreased cognitive functioning. CRP level was associated with specific somatic symptoms. We found that stressful childhood life events were associated with higher CRP levels and with psychiatric symptoms. We found that virus inhibitors improved neuroinflammation, but not symptoms. And we found that there were large individual differences in the relationship between sleep, inflammation, and somatic symptoms.
Our findings could suggest that stressors are a common cause of inflammation and psychiatric or somatic symptoms, but that inflammation does not explain the association between stressors and psychiatric or somatic symptoms.

PhD student

I. (Iris) Jonker

Promotors

prof. dr. R.A. Schoevers; prof. dr. J.G.M. Rosmalen

 • Jonker richtte zich in haar proefschrift op de rol van ontstekingen bij de ontwikkeling van psychopathologie en somatische symptomen. Haar vraag was of verschillende soorten stressoren via een actiever immuunsysteem leiden tot de ontwikkeling van psychiatrische of somatische symptomen. Ze heeft zich gericht op herpesinfecties, jeugdtrauma en slaap als stressoren die verband houden met zowel ontstekingen als psychiatrische en somatische symptomen.

  Jonker keek naar associaties in een grote groep adolescenten (TRAILS). Ze deed een klinische studie waarbij ze keek of het remmen van virusactiviteit effect heeft op ontsteking in het brein. Ze keek in een kleine groep van 10 deelnemers heel precies naar het verband tussen slaap, inflammatie en somatische symptomen, door hen 63 dagen te volgen met dagboekmetingen en bepaling van ontstekingswaarden. 

  Jonker vond geen bewijs voor haar hypothese dat stressoren via ontstekingen leiden tot psychiatrische of somatische symptomen. Ze vond echter wel dat een infectie met herpes simplex type 1 geassocieerd was met slechter cognitief functioneren. Ook werd gevonden dat de ontstekingswaarde CRP geassocieerd was met bepaalde somatische symptomen en dat stressvolle levensgebeurtenissen in de jeugd geassocieerd waren met hogere CRP waarden en met psychiatrische symptomen. Ook vond Jonker dat virusremmers-ontstekingen in de hersenen verminderden, maar geen effect hadden op psychiatrische symptomen. Daarnaast werd ontdekt dat er grote individuele verschillen waren in de relatie tussen slaap, ontstekingswaarden en somatische symptomen. Haar bevindingen kunnen betekenen dat stressoren een gezamenlijke oorzaak zijn van ontstekingen en psychiatrische of somatische symptomen, maar dat ontstekingen niet de relatie tussen stressoren en psychiatrische of somatische symptomen verklaren.

  Curriculum Vitae

  Iris Jonker (1984) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna was zij een jaar werkzaam als arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS) Interne Geneeskunde bij het Medisch Centrum Leeuwarden, gevolgd door een baan als ANIOS psychiatrie bij het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) in Groningen. In april 2011 startte zij daar haar opleiding tot psychiater, wat zij combineerde met haar promotieonderzoek. Sinds 2017 is zij werkzaam als psychiater op de polikliniek Soma en Psyche van het UCP. Haar promotieonderzoek vond plaats bij het UCP. De titel van haar proefschrift luidt: Inflammation as a transdiagnostic factor in the development of psychopathology and somatic symptoms.

  Promotoren

  prof. dr. R.A. Schoevers; prof. dr. J.G.M. Rosmalen