Auditorium of the RUG

Identifying risk and protective factors for suicide

Event

Identifying risk and protective factors for suicide

Period:
- 09:00
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

For all human beings, a core need in life is physical security. It is therefore staggering that, annually approximately 800.000 individuals end their life by suicide (WHO, 2021). Unfortunately, to date, there are still many open questions surrounding the factors contributing to suicidal thoughts, suicidal behavior and suicide. Therefore, the aim of the current thesis was to add knowledge about various risk factors as well as protective factors, that might link to suicide.

The results of this thesis show an association between suicidality and the severity of clinical symptoms (e.g. depression severity) and psychological complaints (e.g. hopelessness). With regards to cognitive risk factors, individuals with suicidality showed better social cognitive skills and lower performance on general cognitive (i.e. attention and verbal learning) tasks. Furthermore, we found a relation between self-harm behavior and weaker unconscious associations with words related to suicide/death. People with self-harm behavior also showed less self-compassion, and a lower level of mindfulness was related to a risk factor (entrapment) for suicidal thoughts. We also found individuals with suicidal thoughts to be less flexible in switching from one brain region to another across the brain, which could be an indicator of more rigidity. 

The results of this PhD thesis contribute to a better understanding of the complexity of suicide and can be used for future studies about treatment and prevention methods. Ultimately, this will lead to an improved quality of life of individuals at risk for suicide and of our society as a whole.

PhD student

Jassy Dickhoff

Promotors

prof. dr. A. Aleman, dr. E.M. Opmeer, prof. dr. M.J. van Tol

 • Risicofactoren voor suïcidaliteit

  Jaarlijks maken ongeveer 800.000 mensen een einde aan hun leven door suïcide, maar tot op heden is er nog veel onduidelijk over de specifieke factoren die bijdragen aan suïcidale gedachten, suïcidaal gedrag en suïcide. Om mensen beter te kunnen helpen, is een beter begrip belangrijk, en daarom bracht Dickhoff in dit proefschrift de risicofactoren en beschermende factoren in kaart.

  Dickhoff vond tijdens haar onderzoek verschillende factoren die gerelateerd bleken aan suïcidaliteit, waaronder klinische symptomen als ernstige depressie en psychologische klachten, zoals hopeloosheid. Daarnaast zag ze dat deze patiënten betere sociaal-cognitieve vaardigheden hadden, maar slechtere algemene cognitieve capaciteiten. Ook lieten mensen met zelfbeschadigend gedrag minder zelfcompassie zien, en hadden ze zwakkere onbewuste associaties met woorden gerelateerd aan suïcide en dood. Patiënten met suïcidale gedachten bleken minder flexibel in het switchen van de ene hersenregio naar de andere.

  Tot slot vond Dickhoff dat gedachten aan suïcide vaker voorkomen en meer stabiel zijn dan suïcidaal gedrag en dat suïcidale gedachten en gedrag niet altijd linken aan dezelfde risicofactoren. Deze resultaten laten volgens Dickhoff zien hoe complex suïcidaliteit kan zijn, maar ze hoopt wel een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de processen die hierbij een rol spelen, en in de toekomst hopelijk zelfs een betere behandeling.

  Curriculum Vitae

  De titel van het proefschrift luidt: “Identifying risk and protective factors for suicide.” Justine (Jassy) Dickhoff (1989) studeerde Klinische Neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze deed haar promotieonderzoek bij de afdeling neurowetenschappen van het Brain and Cognition instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

  Promotoren

  prof. dr. A. Aleman, dr. E.M. Opmeer, prof. dr. M.J. van Tol