Auditorium of the RUG
How to connect? Peer networks and competence development in multiple thematic learning communities within one medical degree programme Event

How to connect? Peer networks and competence development in multiple thematic learning communities within one medical degree programme

Period:
- 09:00
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

Everyone is interconnected in some manner. Positive peer relationships benefit students’ learning process and outcomes. To keep up with the progress of our society and patients’ needs, medical schools strive to train future professionals as exceptional teamworkers who can address patients’ problems, with a basic level of competencies but specific knowledge. Therefore, the UMCG designed an innovative competency-driven curriculum that utilizes four parallel thematic learning communities to strengthen student connections and provide diverse curriculum content for undergraduate medical students. We explored how the innovative curriculum design affects students’ learning and connections by comparing students’ professional competencies performance and the formation of five types of social networks between thematic learning communities, taking into account students’ various backgrounds.

Students in four parallel thematic learning communities can achieve similar learning outcomes while reflecting the diversity of curriculum design simultaneously. Curriculum designers need to strike a  balance between diversity and comparability of curriculum design, specifically assessment design. Thematic learning communities do promote peer relationships within learning communities, especially collaboration relationships. It also enhances connections between students with different backgrounds, which may benefit their academic performance. However, it is noted that students also connect with peers in other learning communities out of class. These informal peer relationships are crucial to student learning as well. As a result, if the learning environment changed abruptly, such as from on-site to online, faculty need to pay close attention to maintaining or promoting students’ informal peer relationships.

PhD student

Y. (Yan) Zhou

Promotor

prof. dr. N.A. Bos

 • De leerresultaten en het leerproces van studenten kunnen profiteren van positieve relaties met medestudenten. Om dit zo veel mogelijk te stimuleren in de medische opleidingen, ontwikkelde het UMCG een nieuw curriculum. Dit curriculum maakt gebruik van vier parallelle leergemeenschappen met elk een eigen thema, waarin de studenten veel moeten samenwerken. In dit proefschrift onderzocht Zhou in hoeverre deze opzet het leren en de connecties van de studenten beïnvloedt.

  Voor haar onderzoek vergeleek Zhou de prestaties van studenten uit verschillende leergemeenschappen. Hierbij keek ze onder andere naar de professionele competenties end de vorming van verschillende soorten sociale netwerken. Uit deze analyse bleek dat de studenten gelijkwaardige leerresultaten konden bereiken als er in het curriculum een evenwicht is tussen diversiteit en vergelijkbaarheid.

  De thematische leergemeenschappen bleken daarnaast de relaties tussen de studenten te bevorderen. Zhou vond ook dat de banden tussen studenten met verschillende achtergronden profiteerden van deze opzet, en dat dit de academische prestaties ten goede kon komen. Tot slot merkt Zhou wel op dat de studenten ook buiten de leergemeenschappen sociale contact leggen met medestudenten, en dat ook deze relaties cruciaal zijn in het leren van de studenten. Bij veranderingen in de leeromgeving, bijvoorbeeld een omschakeling naar online onderwijs, is het voor docenten belangrijk om de informele relaties van studenten in stand te houden.

  Curriculum Vitae

  Yan Zhou (1990) studeerde Educational Technology aan de Lanzhou University en de  Beijing Normal University in China. Ze deed haar promotieonderzoek bij het SHARE instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Inmiddels is ze werkzaam als docent aan de Zhejiang Normal University. De titel van haar proefschrift luidt: “How to connect? Peer networks and competence development in multiple thematic learning communities within one medical degree programme.”

  Promotor

  prof. dr. N.A. Bos