Aula of the RUG
Focus on functioning in person-centered nurse-led diabetes care Event

Focus on functioning in person-centered nurse-led diabetes care

Period:
- 14:30
Promotion
Aula of the RUG Broerstraat 5, Groningen

Type 2 diabetes (DM2) is one of the most common chronic condition. DM2 is strongly related to obesity and less exercise. DM2 is characterized by elevated blood glucose levels, which can lead to serious complications. Medication is often required to prevent complications. A healthy lifestyle and coping with DM2 in everyday life is just as important. To support patients, a person-centered care approach is recommended. Not only the condition but the whole person is central in this. The aim of this thesis is to develop knowledge about person-centered diabetes care for application by primary care providers. Therefore, patients' and health care providers' views on person-centered diabetes care were explored. Patients were asked what helps or hinders them from actively participating in the diabetes consultation. This mainly concerned their health literacy and a trusting relationship with their healthcare provider. Nurses were asked which aspects of the patient's daily functioning they consider relevant in diabetes care. These turned out to be mainly biomedical factors and to a lesser extent psychosocial factors, such as assets or support from their employer. Furthermore, it turned out that shared decision-making, which is an important element of person-centered care, is not always applied by healthcare providers in the diabetes consultation. Finally, it was found that diabetes-related distress, patient`s health literacy and confidence to manage DM2, influence glycemic control. In order to optimize person-centered care, based on these findings, it is recommended that, in addition to disease and treatment, patients` functioning should also be taken as a reference point in diabetes care, including influencing environmental factors.

Promotors

Prof. Dr. P.F. Roodbol, Prof. Dr. E.J. Finnema

 • Diabetes type 2 is een veelvoorkomende chronische aandoening, die sterk samenhangt met overgewicht en weinig beweging. Verhoogde bloedglucosewaarden bij diabetes kunnen leiden tot ernstige complicaties. Om dat te voorkomen is vaak medicatie en een gezonde leefstijl nodig. Om patiënten hierbij te helpen wordt een persoonsgerichte zorgbenadering aanbevolen waarin zorgverleners samen met de patiënt de best passende zorg bepalen. In de dagelijkse praktijk blijkt dit soms lastig, en daarom zocht Wildeboer in dit proefschrift naar handvatten voor de klinische praktijk.

  Voor haar onderzoek sprak Wildeboer met patiënten en zorgverleners over  persoonsgerichte diabeteszorg. Hieruit bleek dat naast medicatie ook gezondheidsvaardigheden, diabetes-gerelateerde stress en het vertrouwen van de patiënt een belangrijke rol spelen in het reguleren van de bloedglucose. Patiënten vinden het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met hun gezondheidsvaardigheden. Ook geven zij aan dat een vertrouwensrelatie met de zorgverlener hen helpt om actief deel te nemen aan het diabetesconsult.

  Diabetesverpleegkundigen gaven aan dat met name biomedische factoren relevant zijn in de zorg voor de patiënt, en in mindere mate psychosociale factoren. Daarnaast bleek dat ‘samen beslissen’ met de patiënt nog niet altijd wordt toegepast. Om diabeteszorg op deze punten te verbeteren, pleit Wildeboer ervoor om het dagelijks functioneren van de patiënten als referentiepunt te nemen in de zorg, inclusief persoonlijke en externe factoren die daarop van invloed zijn.

  Curriculum Vitae

  Anita Wildeboer (1964) studeerde Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ze deed haar promotieonderzoek bij het SHARE instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Wildeboer is parttime werkzaam als Diabetesverpleegkundige in Beatrixoord (UMCG). Daarnaast werkt zij als interimmanager in de eerste lijn. De titel van haar proefschrift luidt: “Focus on functioning in person-centered nurse-led diabetes care - An exploration of views of patients and healthcare providers, in particular the nursing profession, on person-centered diabetes care and patient factors affecting health outcomes.”

  Promotoren

  Prof. Dr. P.F. Roodbol, Prof. Dr. E.J. Finnema