Auditorium of the RUG
Elements that determine the effectiveness of interventions for families with multiple problems: Towards more tailored care Event

Elements that determine the effectiveness of interventions for families with multiple problems: Towards more tailored care

Period:
- 12:45
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

Stop developing new interventions and enhance existing interventions for families with multiple and complex problems

This dissertation concerns the content and structure of eight interventions that appear to be effective for families with multiple and complex problems (FMP): which elements do these interventions consist of and which elements are helpful to FMP? It appears that the interventions differ hardly in terms of content and are equally effective. Many elements, such as learning parents parenting skills, are addressed in all interventions, but there are also elements that only occur in a part of the interventions or are hardly applied in practice. Parents and adolescents indicate that  exactly these elements, such as activating the social network or focusing on the underlying cause of behavior, are helpful to them. Furthermore, the eight interventions mainly aim at the parent, while both adolescents and parents want children and adolescents to be involved in the intervention too. Adolescents and parents also find it important that the school and other professionals are involved in the care and that there are more options for follow-up care.
   
This dissertation also shows the importance of the framework within which the intervention is carried out. Regular intervision between professionals and regular telephone contact with the family appeared to make care more effective. This is where interventions distinguish themselves, because by no means all interventions have these elements.

We recommend to develop no new interventions for FMP, but to strengthen the valuable content of existing interventions. Taking the voice of FMP into account is essential in this respect so that interventions better matches their wishes and needs.

PhD student

Lorraine Visscher

Promotors

prof. dr. S.A. Reijneveld, R. Scholte, dr. D.E.C.M. Jansen, K.E. Evenboer

 • Stop met het ontwikkelen van nieuwe interventies en versterk bestaande interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen

  Het proefschrift van Visscher gaat over de inhoud en structuur van acht interventies die effectief lijken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP): uit welke elementen bestaan deze interventies en welke elementen helpen GMCP vooral? Het blijkt dat de interventies qua inhoud weinig verschillen en even effectief zijn. Veel elementen, zoals het ouders aanleren van opvoedvaardigheden, komen in alle interventies aan de orde, maar er zijn ook elementen die slechts in enkele interventies naar voren komen of in de praktijk nauwelijks worden toegepast. Ouders en jongeren geven aan dat zij juist deze elementen, zoals het activeren van het sociaal netwerk of aandacht voor de onderliggende oorzaak van gedrag, helpend vinden. Verder zijn de acht interventies vooral gericht op de ouder, terwijl zowel jongeren als ouders willen dat ook kinderen en jongeren bij de interventie worden betrokken. Jongeren en ouders vinden het verder belangrijk dat de school en andere hulpverleners betrokken worden bij de hulp en dat er meer mogelijkheden zijn voor nazorg. Het proefschrift laat ook het belang zien van het kader waarbinnen de interventie wordt uitgevoerd. Regelmatige intervisie tussen hulpverleners en regelmatig telefonisch contact met het gezin bleken de zorg effectiever te maken. Hierin onderscheiden interventies zich wel, want lang niet alle interventies hebben deze elementen.Visscher beveelt aan om geen nieuwe interventies voor GMCP te ontwikkelen, maar de waardevolle inhoud van bestaande interventies te versterken. Hierbij is het meenemen van de stem van de gezinnen essentieel om beter te kunnen aansluiten bij hun wensen en behoeften.

  Curriculum Vitae

  Loraine Visscher (1992) studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daarna was zij werkzaam als onderzoeker bij PIONN. Haar promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Inmiddels is zij werkzaam zijn als Universitair Docent bij de Rijksuniversiteit Groningen, sectie Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten. De titel van haar proefschrift luidt: Elements that determine the effectiveness of interventions for families with multiple problems: Towards more tailored care.

  Promotoren

  prof. dr. S.A. Reijneveld, R. Scholte, dr. D.E.C.M. Jansen, K.E. Evenboer