Auditorium of the RUG

Delayed treatment initiation in the head and neck cancer care trajectory

Event

Delayed treatment initiation in the head and neck cancer care trajectory

Period:
- 16:15
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

Patients with cancer in the head and neck region (HNC) often need a combination of treatment techniques (i.e. radiotherapy with chemotherapy or surgery followed by irradiation). If HNC is suspected, additional investigations, such as scanning and biopsy are performed. After this, an individual treatment plan is set up, taking into account the patient’s general health and wishes. This process is called the care pathway.  
The longer the interval between symptoms and start of treatment, the further the tumor can grow and spread. Patients with larger tumors have a higher change of worse outcome (regarding permanent disabilities and survival).
Therefore, it is important to perform relevant investigations while minimizing delay before start of treatment. 
This thesis focuses on 1) investigating factors contributing to delay before start of treatment in HNC and 2) analyzing the possible effects of delay.

Only the minority of patients started treatment within the recommended 30 days. Factors associated with delay were larger tumor size and treatment with radiation. Vulnerable patients did not have increased risk of delay.
Patients with a longer care pathway had a longer hospital admission and risk of return of the cancer, but did not have higher chance of dying, or lower quality of life.
     
Delaying start of treatment for logistic reasons should be avoided for all patients. Nonetheless, the effect of delay on outcome is relatively small. In certain cases, the benefits of taking time for shared decision-making and optimization of the patient before treatment may outweigh the potential consequences of delaying treatment initiation.

PhD student

Rosanne Schoonbeek

Promotors

dr. G.B. Halmos, prof. dr. B.F.A.M. van der Laan, dr. B.E.C. Plaat, B.A.C. van Dijk

 • Vertraagde start van de behandeling in het zorgtraject hoofd-halskanker 

  Patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied (HHK) krijgen vaak een combinatie van behandelingen, zoals chemotherapie en bestraling of een operatie gevolgd door bestraling. Bij verdenking op HHK wordt eerst beeldvorming en weefselonderzoek gedaan. Daarna wordt een individueel behandelplan opgesteld, rekening houdend met de wensen en algemene gezondheid van de patiënt. Dit proces heet het zorgpad. Hoe langer de tijd tussen het ontstaan van klachten en de start van behandeling, des te meer kans op uitbreiding van de tumor. Patiënten met een grotere tumor hebben meer kans op invaliderende bijwerkingen en verminderde overlevingskans. Derhalve is het belangrijk alle noodzakelijke diagnostiek te verrichten én de wachttijd tot start van de behandeling zo kort mogelijk te houden. In haar proefschrift onderzocht Schoonbeek welke factoren bijdragen aan langere wachttijd in HHK en wat het effect is van langere wachttijd op genezing en levenskwaliteit.De minderheid van patiënten startte met behandeling binnen de aanbevolen 30 dagen. Grotere tumoren en bestralingsbehandeling waren risicofactoren voor vertraging. Kwetsbare patiënten hadden geen grotere kans op vertraging. Patiënten met een langer zorgpad werden langer opgenomen in het ziekenhuis en hadden grotere kans op terugkeer van de kanker, maar hadden geen grotere kans op overlijden of slechtere kwaliteit van leven.Vertraging in het zorgpad om logistieke redenen moet te allen tijde voorkomen worden. Desondanks is het effect van vertraging relatief klein. In sommige gevallen wegen de voordelen van tijd nemen voor gezamenlijke besluitvorming en verbeteren van de conditie voor de behandeling op tegen de potentiële gevolgen van langere wachttijd.

  Curriculum Vitae

  Rosanne Schoonbeek (1994) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Daarna zal zij werkzaam zijn als KNO-arts in opleiding in het UMCG. De titel van haar proefschrift luidt: Delayed treatment initiation in the head and neck cancer care trajectory.

  Promotoren

  dr. G.B. Halmos, prof. dr. B.F.A.M. van der Laan, dr. B.E.C. Plaat, B.A.C. van Dijk