Auditorium of the RUG
Cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease Event

Cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease

Period:
- 11:00
Promotion
Auditorium of the RUG Broerstraat 5, Groningen

Patients with cardiovascular diseases and risk factors are regarded  a high risk group as a whole. However,  the underlying mechanisms between patients might differ significantly. By investigating these processes on a cellular and systemic level, treatment options can be optimized and personalized. In this thesis we demonstrated that patients with type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease are at an increased risk for developing cardiovascular diseases, due to the process of accelerated vascular ageing in terms of arterial inflammation and calcification. In patients with type 2 diabetes mellitus, an increased amount of visceral adipose tissue is related to a rise in arterial inflammation. Additional presence of albuminuria in these patients is an indication for subclinical arterial disease with increased arterial micro-calcification and arterial stiffness. In patients with chronic kidney disease, adipose tissue is characterized by an increased inflammatory state, which promotes  vascular disease. We found that metabolic changes, systemic and local inflammation and other biological factors, such as angiogenic factors, result in vascular changes, affecting the development of cardiovascular diseases. Imaging techniques and vascular measurements provide insights into the underlying processes, and are useful for detection and evaluation of de progression of vascular disease. Also lab measurements investigating insulin resistance, cholesterol, kidney function, and albuminuria are important features for risk stratification. By demonstrating that these markers are related to vascular changes, this thesis contributes to personalized medicine and, therefore, in prevention for the development and progression of cardiovascular diseases.

PhD student

Melanie Reijrink

Promoters

prof. dr. J.L. Hillebrands; prof. R.H.J.A. Slart; dr. R.A. Pol

Dutch summary

Patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten worden vaak tot één hoog risico groep gerekend. Toch kunnen de onderliggende mechanismen die een rol spelen bij deze patiënten erg verschillen, en dit kan belangrijk zijn voor het optimaliseren en personaliseren van de behandelingen. Daarom onderzocht Reijrink in dit proefschrift risicofactoren en onderliggende mechanismen bij patiënten met diabetes type 2 of chronisch nierfalen in relatie tot het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Het onderzoek bevestigde dat patiënten met diabetes type 2 of chronisch nierfalen inderdaad een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dit komt onder andere door een pro-inflammatoir milieu en inflammatie en verkalking van de vaatwand. Reijrink vond dat patiënten met diabetes type 2 met een verhoogde hoeveelheid vet aan de organen meer vaatwandinflammatie hadden. Bij patiënten met chronisch nierfalen bleek het pro-inflammatoire milieu van de vetweefsel toegenomen, wat ook negatieve invloed kan hebben op de vaatwand.

Reijrink onderzocht ook de biologische factoren die kunnen leiden tot verandering in de vaatwand, en daarmee de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Met behulp van beeldvorming en vaatmetingen wist ze metabole veranderingen, systemische en lokale ontsteking en andere factoren zoals pro-angiogene factoren in kaart te brengen, en zo een beeld te krijgen van het risico dat de patiënt loopt. Ook labonderzoeken waarmee insuline resistentie, cholesterol en nierfunctie wordt bepaald dragen bij aan deze risicobepaling. Met deze ontwikkelingen hoopt Reijrink een bijdrage te kunnen leveren aan meer individuele behandeling van patiënten die een hoog risico lopen op hart- en vaatziekten.

Curriculum Vitae

Melanie Reijrink (1994) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ze deed haar promotieonderzoek bij het GUIDE instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Inmiddels is ze werkzaam als arts-assistent cardiologie bij het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. De titel van haar proefschrift luidt: “Cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease.”

Promotor

prof. dr. J.L. Hillebrands; prof. R.H.J.A. Slart; dr. R.A. Pol